Myter inom företagsledning 3 av 4 Få Naturlagar

Myter inom företagsledning 3 av 4 Få Naturlagar

De florerar myter på företag men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här tar den fjärde och sist av fyra myter.

 Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Det finns inga naturlagar inom management

De mesta är mänskliga konstruktioner som vi hanterar. Ofta abstrakta konstruktioner som tagit generationer att utveckla. Det intressanta är att vi människor verkar ha en väldig förmåga att arbeta med dessa abstrakta konstruktioner som exempelvis pengar. Pengar är ingen naturlag; det är vår tilltro till ett konstgjort system med en gemensam acceptans om att de har ett värde men i realiteten har de varken värde (prova att äta) eller finns egentligen inte (koppling till guld har försvunnit sedan länge). Denna förmåga verkar skilja oss från många djurarter (läs exempelvis Sapiens) men likväl så är det inga naturlagar. Alla konstruktioner är ändringsbara.

Är det då meningsfullt att exempelvis forska kring mänskliga abstrakta konstruktioner. Forskningen gäller bara i den kontexten? Ja, delvis finns det forskning som är kopplad exempelvis till neurologi (exemplevis beslutsfattandet) men också så det är det för dessa strukturer ändras inte snabbt. Då kan vi ibland, också med hjälp av statistik, behandla stora mängder data och se och kanske förutspå mönster och beteenden.

Däremot finns det inga naturlagar som bestämmer hur saker måste se ut i framtiden. 

0 Kommentarer
Myter inom företagsledning 3 av 4 Inlärning

Myter inom företagsledning 3 av 4 Inlärning

De florerar myter på företag men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här tar den tredje av fyra myter som jag tycker är viktigast att krossa.

 Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Individuell inlärning ger inga fördelar

Det talas mycket om att chefen ska anpassa träning och inlärning individuellt för att vi är individuella människor. Det är klart att vi är individuella människor, men det har inte visat sig vara väldigt effektivt att anpassa utbildning, träning eller styrning på individnivå. Ofta pratar man om att en del lär sig genom att göra eller andra genom att läsa (vi känner igen oss i detta) och att vi borde anpassa efter detta. Det finns en hel pseudovetenskap kopplat till detta (lyssna gärna på SR:s dokumentärserie om kommunikologi). Problemet är att vi inte får förbättrade resultat jämfört med likriktad informationsöverföring. Det verkar vara andra saker, exempelvis motivation, som styr om vi tar till oss information och kunskap eller inte. Det är där som krutet ska sättas in: förståelse av helheten och motivation.

 

0 Kommentarer
Myter inom företagsledning 2 av 4: Rationalitet

Myter inom företagsledning 2 av 4: Rationalitet

De florerar myter inom industrin men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här reflekterar jag kring den andra av fyra myter som jag tycker är viktigast att krossa.

Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Rationella (mänskliga) beslutsfattare finns inte

Ingen människa är helt rationell. Forskning inom beslutsfattande har sedan länge lämnat idén om att vi skulle vara rationella beslutsfattare. Vi vill gärna se oss som rationella individer som fattar beslut på fakta. Det är samma sak inom industri, akademi och politik. Inom vetenskapen anstränger vi oss till det yttersta att skala ner ovidkommande fakta för att enbart teoretisera kring absolut fakta. Tyvärr (eller kanske tack gode gud i vissa fall) så är vi inte rationella.

Vi har alla våra egenskaper, erfarenhet och värdegrunder som påverkar våra beslut. Det finns dessutom väldigt intressant forskning som visar att vi är till och med så flexibla att vi kan på en hundradels sekund ändra ett beslut (omedvetet) men hävda (medvetet) att vi inte ändrat oss.

Även om vi bunkrar upp med checklistor så beter vi oss som människor i slutändan. Detta har forskning kommit fram till redan på sextiotalet men det är ändå en av de mest seglivade myterna som vägrar dö.

Varför fortsätter vi ändå att låtsas som att vi är rationella? Vi kan hävda att vi hade ett underlag när vi fattade beslutet. Därmed kan vårt beslut inte heller kritiseras på samma sätt som om vi hade tagit det ur luften eller gått på "magkänsla". Det blir också enklare om vi skalar ner verkligheten till det underlag som krävs för beslutet. Detta eftersom att ta in hela verkligheten skulle bli för komplext och vi skulle förmodligen aldrig komma till ett beslut överhuvud taget.

Nu spelar det inte så stor roll om vi fattar besluten rationellt eller inte i de flesta lägen. Där det är viktigt som vid forskning av exemplevis läkemedel då har vi utvecklat metoder som peer-review eller dubbel-blindade tester för att minimera vår personliga påverkan. Detsamma gäller industrin vid exemplvis styrning av kärnkraftverk så stöttas vårt beslutsfattande av maskinella och automatiserade säkerhetssystem.

Det intressanta är ändå varför vi fortfarande låtsas som om vi vore rationella beslutsfattande maskiner?

 

0 Kommentarer
Myter inom företagsledning 1 av 4: Optimering

Myter inom företagsledning 1 av 4: Optimering

De florerar myter på företag men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här tar den första av fyra myter som jag tycker är viktigast att krossa.

Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Glöm optimering

Ofta pratar vi, både inom industri och akademi, om att optimera en verksamhet vid en förändring. Det kan vara rent av skälet till en förändring.Då syftar vi ofta till att vi ska justera parametrar i verkligehten så att vi får sedan den bästa lösningen.

Det låter oerhört bra och är säkert i all välmening. Det vi glömmer är att verkligheten är oerhört komplext. Det är i praktiken omöjligt att optimera en verksamhetsprocess som innefattar människor, maskiner, utrustning och en omoch är i värld. Det är i praktiken omöjligt att säga ens vad som skulle vara optimalt. Det kan finnas vissa enskilda moment som är helt automatiserade och där omvärldsfaktorer är väldigt små - där det kan vara värdefullt att tala om optimering. I en simulering med kontrollerade och definierade variabler (även om de är statistiskt definierade) så går det definitivt att tala om optimering.

I en verklighet så kan vi hitta ”tillräckligt bra” lösning under vissa givna förutsättningar. Det kan vi välja att kalla att optimera. Problemet är att optimering syftar i sin natur till att hitta och införa en bästa lösning som håller över tiden. Den är näst intill omöjlig att införa.

Varför fortsätter vi då att prata om optimering? Delvis kan det bero på att det är lättare att motivera en specifik lösning, istället för att få en massa diskussioner om andra möjliga lösningar. Delvis kan det vara så att vissa tror att det är psykologiskt rätt att låtsas som att den finns en enda vettig lösning i detta läge och därigenom lyckas med införande av en förändring.

Jag tycker att vi ska börja prata om en tillräckligt bra lösning istället. Det går alltid att påvisa en kalkyl på det vi tycker är den optimala lösningen men hur objektiv är den där kalkylen egentligen. Det är nästa myt.

 

0 Kommentarer
Hållbart byggande i hela byggnadsprocessen

Hållbart byggande i hela byggnadsprocessen

En viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle är byggandet. Byggandet måste ta ansvar för omställningen. Byggnadsprocessens olika faser måste fokusera på att reducera slöseri och det blir allt viktigare när byggnaders livscykelkostnad reduceras genom minskad energiåtgång. Tidigare var energiåtgång vid användandet så stor att de andra faserna inte hade någong hävstång. Då blir det också viktigare med att förstå hur de olika faserna påverkar livscykelkostnaden för att på så sätt göra rätt val i dessa faser.

Fotot är taget av Maria Thiessen (Instagramkonto: @soldyrkaren)

När jag läste artikeln i byggindustrin (läs här) insåg jag att jag är i rätt bransch om jag vill vara med och omvandla samhället. Självklart måste även byggandet förändras så att vi tar vår del av ansvaret. Byggandet har så många ytor, eller faser, som är kopplat till hållbarhet.

Produktionsfasen: vilka material använder vi? Hur framställs material? Hur mycket energi, transporter och avfall blir det i produktionen? Alla de här frågorna måste en ansvarsfull byggherre ställa sig. Sågverken har ett problem i vilka metoder man använder sig av, speciellt när det har visat sig att gamla sanningar om traktat inte kanske är helt entydiga (läs här). Betong har ett problem i att cementtillverkningen (läs här) Bara energitillverkning är en större bov. Det för oss till den andra fasen.

Nyttjandefasen: hur använder vi energin till uppvärmning? Hur tar vi tillvara på energi med värmeväxlare? Det hjälps inte men ibland känns vår industri väldigt konservativ, speciellt inom vissa skrån. Det å andra sidan (kanske) kan förklaras med att många av dessa skrå-inriktade företagen, VVS, el, är småföretag som inte kan ta risker och testa eller utveckla nya metoder. Här är det industriella tänkandet med ständig utveckling en nyckel (läs här).

Återvinningsfasen: hur återvinner, återbrukar och återställer (för att parafrasera Byggare-Bob) vi materialet när det är dags för att förnya eller förändra.

Byggarebob

Idag är trä som byggmaterial ett bra alternativ som svar på en del av de frågor som ställs i dom olika faserna. För att trä ska bli ett riktigt bra alternativ måste vi ta tag i de frågetecken som finns trots allt (du kan läsa här om mitt inlägg kring detta)

Not: Idén till det här inlägget kommer från min blogg "Viktiga frågor" publicerad 22 januari 2013.

0 Kommentarer
Val av trä som byggmaterial påverkar klimatet

Val av trä som byggmaterial påverkar klimatet

Skogen innehåller en ständigt växande råvara i form av träfiber och cellulosa som kan bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle. Samtidigt har vi problem med skogsavverkning som vi inte kan blunda för. Detta är viktigt att tag i dessa problem utan att skönmåla. Om vi lyckas med det på en global nivå - då kan inget stoppa trä från att bli ett hållbart byggmaterial för framtiden.

Skogen är en del av lösningen på en våra stora klimatproblem med utsläpp av växthusgaser (läs mitt inlägg). Nu senast är det påvisat att träbroar har mindre utsläpp av växthusgaser under hela sin livstid jämfört med betongbroar. Detta enligt en jämförande livscykelanalys av Tyréns och SP Träuppdrag av Träcentrum Norr (läs artikeln här). Samtidigt är skogsavverkning en del av problemet där skogsavverkning enligt Topher White (Ted Talk) släpper ut mer än bilismen. 

 

Topher 800X600

Bilden är från Topher Whites presentation.

Här är givetvis illegal och legal avverkning av regnskogarna i framför allt Amazonas och Indonesien en ytterst viktig komponent. Det är också positivt att brasilianarna har lyckats stoppa ökningen av avverkningstakten (Se gärna Ted Talk med Tasse Avevado). Samtidigt ska vi inte tro att problemet är bara för länder utanför norden. Vi står också inför utmaningar med vårt skogsbruk och användandet av träprodukter. 

Amazonas 800X520

Bilden är från Tasse Avevados presentation

Först och främst. När det gäller användning av träprodukter måste vi säkerställa en obruten kedja som visar att träråvaran kommer från ett hållbart skogsbruk. Ofta är detta inte så svårt i de nordiska länderna. Vi har regler och krav på skogsägare och entreprenörer som följs upp. Här finns det också system som PEFC och FSC som ska garantera ursprunget.

När det gäller skogsbruk så är kanske traditioner och myter det största hindret för ett hållbart skogsbruk i Sverige. Det finns en stark konservatism i branschen som enligt min upplevelse egentligen inte kan ta till sig forskningsresultat. Nu gäller det ju i princip alla branscher men det är en annan diskussion; om varför etablerade aktörer vill behålla status quo. 

Exempelvis så är det inte helt klarlagt vad som är bäst för industri, skogsägare och skogen; trakthyggesskogsbruk med kalhuggning eller olika typer av blädningsskogsbruk. Industrin hävdar att blädning skulle göra det svårare att fylla behovet av råmaterial. Samtidigt så har länder i centrala Europa som infört förbud mot kalhuggning efter kriget en snabbare tillväxt av biomassa än Sverige. Lyssna gärna på vetenskapens värld serie om skogsbruk (här)

Trä är det material som är förnyelsebart och borde finnas i centrum när det gäller produktutveckling. Med det inte sagt att allt passar med cellulosa och vi får inte blunda för fakta. Förutom materialegenskaper (binder koldioxid, biologiskt nedbrytbart, mfl) måste vi se på hela kedjan (energiförbrukning, transporter, destruktion) för att kunna göra en rättvis bedömning och jämförelse mellan olika materialslag. Här måste också forskningen bidra med enkla och för industrin tillämpliga metoder för utvärdering. Det saknas idag och måste utvecklas.

0 Kommentarer
Industriellt byggande eller Industrialiserat byggande?

Industriellt byggande eller Industrialiserat byggande?

Det florerar två uttryck kring den modernisering av byggande som faktiskt pågår, även om det ibland sker med små små steg. Dessa två är 'Industriellt byggande' och 'Industrialiserat byggande'. De används ibland som utbytbara termer och ibland som två tydliga vattendelare. Ofta går diskussionen bland mina kollegor att industriellt byggande betyder att en stor del av arbetet är prefabricering och pågår inomhus och industrialiserat byggande betyder att införa industriella metoder på byggarbetsplatsen. Jag vill hävda att det finns en annan viktigare aspekt som särskiljer termerna och det är hur man ser på marknaden och hela byggprocessen.

Industrialisering påbörjades under 1800-talet och kanske tidigare men tog egentligen fart som produktionsmetod när bilindustrin utvecklades snabbt i början av förra seklet. Henry Ford är en föregångare inom fältet och många av metoderna som han utvecklade togs upp av andra branscher. Anledningen till den snabba utvecklingen var att tillverkningen blev säkrare; svarvar och fräsar blev mer precisa och standardisering av mått och enheter slog igenom. På så sätt kunde man börja tillverka utbytbara delar, istället för att utföra hantverksmässigt unika delar för varje bil. Det i sin tur gav möjlighet till specialisering av yrkesgrupper (svetsare, montörer) och därigenom specialisering av tjänstemän (konstruktör, chef), det vill säga en specialisering av management. Detta gjorde det möjligt att börja masstillverka bilar och reservdelar (det sistnämnda är en oerhört viktig del varför marknaden kunde växa så snabbt men glöms ibland bort). Med detta kom möjlighet till att systematisera kunskap och kunskapsåterföring, med sofistikerade metoder för bland annat planering och produktutvecklings som sedan tagits upp av andra branscher. Även byggbranschen tog upp dessa, vilket bland annat miljonprogrammen visar.

Det svenska byggandet, liksom byggandet i hela västvärlden, har inte utvecklats i samma takt som övriga samhället; kvalitetsproblem, höga kostnader, liten produktivitetsutveckling och stora problem med olyckor och dödsfall har identifierats av många. Dessa problem är sådant som lösts med industrialisering i andra branscher. Därför är det kanske inte så konstigt att vi har fått dessa begrepp om industrialisering till byggandet i Sverige; för att visa på att vi menar allvar med att lösa problemen. Men om det inte handlar om tillverkning inomhus kontra utomhus – vad handlar det om då?

I min mening så innebär Industrialiserat byggande att vi accepterar att grundförutsättningarna som sanningar. Förutsättningar om upphandlingar, hur vi projekterar, och genomför projekt inom ramen för befintliga ramverk såsom Allmänna Bestämmelser. Vi accepterar att marknaden ser ut som det gör för att det är den bästa lösningen och att nästan alla byggare har en affärsmodell som bygger på ”Allt inom bygg”. Det finns många anledningar till den affärsmodellen såsom konjunktursvängningar och resursflexibilitet. Inom ramen för den förhärskande affärsmodellen införs anpassade metoder från den mekaniska industrin och andra industrier. Lean Construction är en sådan rörelse som syftar till att effektivisera byggandet och har också hittat många lösningar som har visat sig effektiva. Fokus har varit på metoder och diskutera ständiga förbättringar genom att minska slöseri. Partnering är ett annat exempel där det syftar till att skapa en långsiktig relation inom ramen för flexibla försörjningskedjor (jag har skrivit om det här). Generellt kan man säga att dessa metoder ofta har varit enkla och intuitiva att införa, men frågan är om det skapar förutsättningar för hållbara förändringar?

Industriellt byggande accepterar inte förutsättningarna utan levererar kundvärde på ett annat sätt. Det betyder att affärsmodellen har ändrats från allt inom bygg till en förkonfigurerad produkt inom ett visst marknadssegment (studentboende, seniorboende, punkthus, m.m.). Entreprenören följer repetitiva processer för att kontrollera och styra planering och genomförande av projekt, där projekten kan översättas till produkter. Det här styr allt från försäljning, materialförsörjning och leverantörsutveckling, till leverans och montering på arbetsplatsen. Det har också gjort att en stor del av produktionen sker inomhus, inte som ett mål, utan som en konsekvens av att försöka styra processen och säkerställa jämn kvalitet. Regelverket (AB) som är uppbyggt kring en projektunik projektering passar inte så bra i denna värld där man arbetar med produkt- och marknadsutveckling. Det blir också svårare för en beställare som är van att fatta beslut sent i byggprocessen men som måste nu, innan man ser produkten, fatta beslut (det har bl.a. Lindbäcks löst på ett snyggt sätt med showrooms – Youtube länken finns här). Det är det jag menar med att Industriellt byggande ser annorlunda på både marknad och byggprocessen.

Jag tycker inte egentligen någon av dessa termer är jättebra, även om det fyller sitt syfte. Industrialisering känns inte så där hypermodernt för resten av samhället. Plattformsbyggande eller min favorit Systematiserat byggande hade varit bättre alternativ som begrepp. Industrialisering ger tyvärr ofta intrycket om att det handlar om stora volymer, stora batcher och massproduktion utan kundanpassning. Det vill vi inte. Vi vill systematisera kunskapsåterföring och arbetet kring förbättring av produkter och tjänster som på sikt ger den kvalitet som kunder förväntar sig. Varje gång.

Det är ju det vi vill. Eller?

0 Kommentarer
Tengils män på Gaza, Krim och hos Astrid Lindgren

Tengils män på Gaza, Krim och hos Astrid Lindgren

Jag är på semester och har precis besökt Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Där var jag och barnen med i en interaktiv teaterpjäs/rollspel i sagan om Bröderna Lejonhjärta, som fick mig att tänka på Stanfordexperimentet. Tengilmännens spelade ondska gick över till allt hotfullare kroppsspråk och barnen samt befolkningen från körsbärsdalen föll snabbt in i rollen som kuvade. Detta fick mig att tänka just på vad som händer på Krim och hur lätt vår civiliserade persona faller isär även om det är i ett rollspel. Denna vecka tar jag ett avbrott från tankarna kring försörjningskedjor och gör en reflektion på semesterresan.

Fotot är av en tavla på Astrid Lindgrens Värld. 

Besöket blev en väldigt trevlig dag för hela familjen, även om jag var skeptisk innan. Vi svenskar tycker jag alltid tänker för smått när det gäller sådana här temaparker och det blir för puttenuttigt men både Astrid Lindgrens Värld och Borås djurpark har överraskat mig positivt. Parken är indelad i olika områden för olika böcker, såsom Pippi, Ronja eller min personliga favorit Karlsson på taket. Från bröderna Lejonhjärta finns det en del som är Körsbärsdalen och en del som är Törnrosdalen (som är under uppbyggnad). I pjäsen får barnen vara med i teatern som del i händelserna mellan det att Bröderna hamnar i Nangijala och slutstriden mot Tengil. Där finns skräddare, hovslagare och annat folk, ungefär som i ett rollspel, men där finns också Tengils män; onda knektar i svarta kläder. Dessa knektar kommer med jämna mellanrum och avbryter lekarna och det var då jag märkte det. Dessa vuxna människor gick in i sina roller på ett positivt sätt för skådespelet, men ökade den hotfulla stämningen efter varje avbrott och blev mer och mer fysiska, medan de goda skådespelarna och barnen tittade i marken efter att blivit instruerade till detta. Stämningen, rädslan bland barnen var tät och gick att skära med kniv, även om alla visste att det var på låtsas. Helt plötsligt såg jag i barnens ögon att det var på allvar. Det fick mig att tänka på Stanford experimentet.

Standfordexperimentet, som är kritiserad för tveksamheter i vetenskapligt genomförande och etik, fick ny uppmärksamhet när det framkom oegentligheter i hantering av krigsfångar både på Adu Ghraib fängelset och Guantanamo basen. Alla frågade sig hur de ”goda” allierade kunde bete sig så mot andra medmänniskor. Delar av detta försökte förklaras just med utfallet från Stanfordexperimentet. I detta socialpsykologiska experiment på Stanford University (1971) delades frivilliga studenter, som försökspersoner, slumpmässigt in i två grupper: fångvaktare och fångar. Syftet med experimentet var att studera hur människan agerar i fångenskap och hur sociala roller påverkar ens beteende. Ganska snabbt anpassade deltagarna sig i rollerna, med fångvaktare med sadistiska tendenser och fångar accepterade förnedrande behandling. Experimentet gick överstyr, med bland annat revolt, och fick avbrytas i förtid redan dag sex.

Tengilsmen2

Fotot har jag tagit på Astrid Lindrens Värld.

Det var ju precis detta som var på väg att hända på Astrid Lindgrens Värld fast i en annan skala. Jag fick tänka på hur snabbt vårt civiliserade yttre kan falla och vi blir de som vi förväntas att vara. Jag kom också på mig att tänka vilket sätt detta spår i palestinierna på Gaza remsan och ockupanterna från Israel. Hur kommer det att påverka deras självbild år framåt. Hur kommer separatistbarnen och vitryssar beskriva sig själv i framtiden? Därför är det så oerhört viktigt att vi inte faller in i att endimensionellt beskriva vissa som goda eller onda. Det är enkelt, men dessa frågor är komplexa, det är inte enkla svart-vita beskrivningar av onda och goda, verkligheten är grå och mångfasetterad. Det enda som gäller är att beväpnad aggression sällan är det enda alternativet, att mänskliga rättigheter och konventioner för krigsföring skall alltid följas. Oavsett vem man håller sitt hjärta närmast.

0 Kommentarer
Transparens inom forskning ger ökad kvalitet

Transparens inom forskning ger ökad kvalitet

Forskarsamhället står inför en utmaning i en värld där den tillgängliga informationen ökar exponentiellt. Det innebär att antalet publikationer ökar snabbt och det är svårt att bedöma riktighet av resultat, vilket i sin tur leder till att en del fuskar och i slutändan undergräver det forskningens och forskarens roll. Hur ska vi kvalitetssäkra resultat?

Kvalitetssäkring är viktig, inte minst med tanke på det som rapporterats i massmedia angående fusk i forskarvärlden. Några exempel är "Forskningsetikern Birgitta Forsman om forskningsfusk", "Forskarframgången som kom av sig" och "I fokus: Oven Nilsson, Växtforskare".

Den främsta kvalitetsstämpeln idag är att vetenskapliga tidskrifter rankas efter bland annat impact factor (jag har skrivit kort om det HÄR). Samtidigt har alla artiklar i en respektabel tidskrift en double blinded peer-review process, där artikeln granskas av andra forskare inom samma fält. Idag sker den granskningen på forskarens fritid, eftersom ingen ersättning utgår, med blandad kvalitet som resultat.

Ett ökat antal publikationer och forskare som får mindre och mindre tid att kvalitetskontrollera resultat. Hur ska vi säkerställa att resultaten håller? Jag har funderat på en lösning, inspirerad av IPCCs hantering av klimatrapporter (lyssna på "Kan vi lita på klimatrapporten?" angående kvalitetssäkring).

Min tanke är lika enkel som kontroversiell. Låt antigen redaktören för tidskriften eller den som publicerar, även publicera "Peer-review kommentarer", Redaktörens kommentarer och författarnas svar på både review kommentarer och redaktörens kommentarer. Om en artikel går flera vändor så bör det hanteras via flera versioner. Den publikationen behöver ske enbart on-line och enbart efter att artikeln har publicerats.

På detta sätt kan vi andra gå tillbaka och se hur artikeln har utvecklats och verifiera hur kommentarer har hanterats, ett slags Q&A på nätet. En enorm tillgång till kunskap och skulle på samma gång kunna tillfredsställa förfrågningar om data kring misslyckade resultat. idag är det ett stort problem att endast lyckade resultat publiceras.

Nackdelen med detta är att delvis, så är en review subjektiv och det saknas vetenskapliga metoder för detta i dagsläget. Review processen kommer därför att behöva vara mer rigorös i framtiden. Detta ger att granskningen kommer att ta längre tid, men å andra sidan med förmodligen bättre kvalitet. En annan nackdel är också att den enskilda forskaren kan känna sig utpekad och kanske till och med dum, vilket kan vara jobbigt i en värld där du ska ha ett knivskarpt intellekt och göra allting färdigt på ditt rum innan du går ut med resultat. Tuff skit. Säger jag.

Genom att ha en mer transparent granskningsprocess som går att följa, skulle forskarsamhället delvis lära sig mer (av andras misstag) och kvalitetskontrollen skulle bli bättre. Detta skulle också skilja oss från andra som inte har samma rigorösa process och därmed inte samma trovärdighet.

0 Kommentarer
Värdeflödesanalys och simulering

Värdeflödesanalys och simulering

Värdeflödesanalysen är en enkel och kommunikativ arbetsmetod och är där populär inom Lean gemenskapen. Den har sina brister och framförallt ger det en statisk bild av verkligheten vilket kan vara ett problem. Idag gör jag en populärvetenskaplig sammanfattning av vår artikel om simulering av värdeflödesanalyser.

Jag har tidigare skrivit om Värdeflödesanalys (VFA) vill därför presentera den forskning kring VFA och simulering som vi gjort på LTU.

Syftet med artikeln är att presentera en metod som små företag kan använda sig av för att kombinera VFA och simulering. Anledningen till att vi har utvecklat en sådan metod är att både bygga in statistisk variation i bilden och möjlighet att testa förändringar innan de införs via handlingsplanen.

VFA är en enbart ögonblicksbild av verkligheten. Som bekant är verkligheten sammansatt av en massa variationer. Det tar (nästan) aldrig exakt den tid att tillverka dörren, fönstret eller stolen som vi har i våra kalkyler. Det tar i snitt en viss tid och det medelvärdet använder vi sedan i vår VFA. När VFA modellen är klar mynnar det ut i en handlingsplan som syftar till att genom små och iterativa steg närma oss ny-läget.

Simulering å andra sidan är ett ”expert-system” som gör att verksamheten inte varken känner sig delaktig eller känner att man förstår det resultat som simuleringen visar, eftersom det är ofta bara siffror och statistik. För gemene man är det sällan en kommunikativ modell av vad vi vill uppnå med vårt flöde.

Genom att kombinera de här två världarna har vi tagit fram och testat en modell på en fönsterfabrik med goda resultat. Slutsatserna, som baseras enbart på en fallstudie och har därför inte så hög tillförlitlighet, är att vår metod fungerar och dessutom hjälpte företagsledaren att förstå vilka konsekvenser det nya arbetssättet skull medföra. Vi tycker oss dessutom se att företagsledaren fick en större insikt i problemet och en förståelse av situation som denne inte haft annars. Största fördelen är att vi får ett underlag som baseras på siffror och därigenom kan snabba på beslutsprocessen.

Not: Artikeln Discrete event simulation enhanced value stream mapping : an industrialized construction case study är publicerad i tidskriften Lean Construction Journal vol 10 2013. Artikeln har sidorna 47-65.

0 Kommentarer
Får morgonpigga mer gjort?

Får morgonpigga mer gjort?

Ordspråk som Morgonstund har guld i mund, early worm catches the bird och definitioner som sjusovare gör att en mängd människor har dåligt samvete för att de har en annan dygnsrytm. Det är nästan så att vi ibland tycker att morgontrötta, till skillnad från morgonpigga, är odisciplinerade. Själv har jag alltid arbetat bäst från morgonen med vissa aktiviteter och har tyckt att jag får mest gjort då. Men är det verkligen så?

Det finns nästan ett underliggande antagande om att morgonpigga får mer gjort på en dag. Själv har också haft den uppfattningen tidigare. Men om man bryter ner verkligheten så dyker det upp andra tolkningar av det vi ser. Det finns två frågor. Är det verkligen så att vi har olika dygnsrytmer och det andra är om vi får mer gjort på morgonen? 

För det första så verkar vi människor ha olika dygnsrytmer. En del verkar vara mer aktiva på morgonen och en del andra på kvällen. Det verkar faktiskt som att både djur och växter har biologiska klockor för sömn och vakentid, men att de måste uppdateras hela tiden för att "gå rätt". Det har en studie om grottfiskar visat (den hittar du här). Dessutom verkar sovklockan styras av ett ämne melanopsin som styr detta, det har en annan studie visat som publicerats i Science (den hittar du här).

Folk som är morgontrötta är alltså inte mer lata än de som är kvällströtta (dooh!).

Hur kommer det sig då att vi tror att vi får mer gjort på morgonen. Delvis har det säkert en historisk förklaring. Förr vi hade bara ljuset eller månsken som belysning och då är det faktiskt mer sannolikt att få något gjort dagtid, även om det skulle vara mulet.

Delvis kan det vara våra strukturer. Det verkar som att de flesta är igång ungefär lika lång tid. Natt och kvällsaktiva gör saker på kvällarna istället. Däremot gör våra strukturer i samhället (skolan och jobbet börjar cirka 8) så att de flesta är på jobbet vid den tiden och därför är det lättar att få tag på folk och man inte blir stående väntandes på information eller beslut (vilket kan vara fallet på kvällen). Så kvällströtta är inte odisciplinerade och skulle få lika mycket gjort om vårt samhälle inte styrdes av reglerna om att arbeta från morgonen.

Det jag undrar är bara hur det går för barn som är morgontrötta i skolan? Det är inte anpassat efter deras individuella behov med risken att man inte får utveckla sin fulla potential då man är halvt sovande de första timmarna.

 

0 Kommentarer
Ännu en forskningsrapport

Ännu en forskningsrapport

Det är många som suckar när det släpps ytterligare en larm-rapport om vad vi ska, eller inte ska, äta. Suckar ytterligare en gång när kvällstidningar skriver om att klimatforskare, cancerforskare eller forskare om barnuppfostran inte är överens. Det känns som att snart kan inte forskare komma överens om solen stiger upp imorgon. Det kan de inte.

Grunderna för vetenskapligt tänkande (förra inlägget hittar du här) är att forskarna gör modeller av verkligheten. Modellen, eller teorin, gäller under vissa förutsättningar och är inte bättre en dess senaste observation. På samma sätt som en hockeyspelare inte är bättre än senaste matchen eller en musiker inte är bättre än senaste spelningen.Det innebär att forskare arbetar med sannolikheter; det är väldigt sannolikt att solen går upp imorgon, men det är inte helt säkert. Om solen inte går upp imorgon, då måste vi revidera vår modell om universum baserat på den observationen. Nu är inte det någon bra liknelse eftersom utan solen kommer det inte heller att finnas någon forskare som kan revidera modellen. Det här är just det som kan göra folk frustrerade över att det inte ges några fullständiga svar från forskningen utan snarare nya frågor och problematiseringar (jag har skrivit om det här).  

Tvärsäkra forskare ska man akta sig för, eftersom det inte ligger i forskningens natur att vara tvärsäker.

Däremot är det så att vissa forskare och rapporter har större förtroendekapital än andra. Är det ett uttryck för elitism och att forskare håller varandra om ryggen? Det kan det vara. Normalt har det göra med rapportens bakgrund. Om den är publicerad i en högre rankad tidsskrift och kvalitetssäkrad har den ett större förtroendekapital än om den inte är kvalitetssäkrad och publicerad av något privat institut eller företag. Tidskriftens ranking avgörs med så kallad impact factor, vilket innebär att tidskriften rankas efter hur ofta forskningen citeras i andra artiklar. Fler citeringar borde tyda på att forskningen är mer relevant och riktig.

Kvalitetssäkring sker med så kallad peer-review förfarande, vilket innebär att sakkunniga forskare inom fältet granskar artikeln och bevisningen. Ofta är både forskaren och sakkunniga är anonymiserade. Tyvärr händer det att man inom specialiserade områden känner till varandra, skrivandet, och därmed kan bli färgade, eller som det kallas att ha bias. Redaktören på tidsskriften bestämmer, utifrån sakkunnigas utlåtande, om artikeln publiceras eller inte.

Exempelvis så har jag skrivit ett antal rapporter som är publicerade på LTU, som inte har speciellt stort förtroendekapital. Trots att jag tycker att de är bra och relevanta. De har inte gått igenom en peer-review process. De är inte publicerade på en tidskrift och dessutom skrivet av en icke-disputerad. Då är det inte speciellt tillförlitlig forskning. Enkelt uttryckt så är rankingen följande (men varierar inom vissa fält): (1) Tidskrift, (2) Konferens, (3) Bok och sist (4) rapporter.

Kom ihåg det nästa gång du hör en larmrapport.

0 Kommentarer
Vetenskapligt tänkande?

Vetenskapligt tänkande?

En del är missnöjda med att jag använder begreppet vetenskapligt tänkande i min definition av Lean. Kritiken går ut på att jag försvårar Lean och att det skulle räcka med att beskriva det som strukturerat. Jag håller inte med.

Bilden ovan är taget av Luc Viatour / www.Lucnix.be

I min enkla definition av Lean (den hittar du här) så beskriver jag inte det enbart med innehåll som strukturerad uppföljning eller systematiserat förbättringsarbete. Jag tycker att det finns mer i vetenskapligt tänkande att hämta förutom systematiken. Idéer som att basera beslut på fakta, standardisering, tillåtelsen att ifrågasätta och att ompröva kan vi också tillämpa. Vad är då vetenskapligt tänkande enligt min filosofi?

Vetenskapligt tänkande är att, på ett systematiserat sätt, samla information om vår omvärld för att försöka förstå och katalogisera det. Med hjälp av den informationen kan vi skapa en modell av verkligheten, som gäller tills något annat påvisas.

Den första delen handlar om att vi medvetet går ut och samlar empirisk data. Empiri innebär att vi samlar data genom observation. Det innebär att vi inte går ut på måfå och samlar data, utan att vi gör det i ett visst syfte. Det vill säga vi har en idé om hur det borde fungera, eller att det finns problem som ska lösas. Ofta finns det en hypotes, eller ett antagande, om hur det borde fungera. Så är det exempelvis om vi har en svarv som inte fungerar som den ska. Vi tror något (smörjning, spån, etc) orsakar avvikelsen och så börjar vi samla information om stopptider, materialtyp och arbetssätt för att kunna få en helhetsbild.

Sedan skapar vi en modell av hur vi tror att det fungerar och den världsbilden gäller tills motsatsen bevisats. Detta gör vi genom ytterligare observationer som förkastar vår modell, eller teori. Det innebär att vi ska ständigt ompröva vår syn baserat på fakta. Detta skiljer sig från att tro på något. Religion är ett exempel, där vissa sanningar anses vara så grundläggande att de inte behöver bevisas. Men vi behöver inte gå så långt. Inom industrin tror vi ofta saker om våra anställda, maskiner eller kunder, samtidigt som data skulle säga något annat.

I bland beskrivs detta synsätt att vi ska ifrågasätta som att det ska vara “högt till tak”, det vill säga att alla tillåts ifrågasätta, även chefens teori. Därför kan det vara bättre med mindre hierarki i organisationer, eftersom du kan få fram andra hypoteser som kan prövas istället för att tro på något.  Samtidigt låter man “fakta” tala för sig och det gör det mindre stigmatiserat att ifrågasätta någon.

Detta synsätt passar också in när vi pratar om standard inom Lean, det vill säga att ett visst arbetssätt gäller tills vi vet något annat, något bättre och först då gäller den nya standarden. Detta schema är jämförbart med hypotesprövning inom forskning.

Det är alltså inte bara det systematiserade arbetssättet vi kan ta med oss från forskningen. Det är också att basera beslut på fakta, standardisering, tillåtelsen att ifrågasätta och att ompröva. Om du vill förstå lite mer om synen på vetenskap och olika vetenskapsgrenar kan jag rekommendera SR filosofiska rummet avsnittet vetenskapskriget från söndag den 6 Januari 2013.

0 Kommentarer
Personlighetstester i kvadrat

Personlighetstester i kvadrat

En del rekryteringsfirmor och personalavdelningar vill jobba med kvantitativa mått på personlighetstyper i det goda syftet att hitta ett den saknade pusselbiten till teamet, ledningsgruppen eller arbetslaget. De här kategoriseringsmodellerna är i enklaste form en lek av typen det finns två typer av människor (de som tror på kategoriseringsmodeller och de som inte gör det), i en mer seriös form en fyrfältsmatris och i de mest avancerade ett spindelnätdiagram i flera dimensioner. Fördelen är att detta förenklar rekrytering, nackdelen är att de ofta är nonsens utan vetenskapligt belägg.

Många av oss har varit på teambuilding eller en inspirationskurs för att lära känna oss själv och de i vår närmaste grupp eller rent av en rekryteringssituation där vi fyllt i ett antal frågor om oss själva i olika situationer. Därefter presenteras vår personlighet i en fyrfältsmatris (analytisk, relationsvårdande, resultatdriven eller visionär) eller djur (sköldpadda, giraff, haj, bläckfisk) som ska beskriva våra huvuddrag. Ofta poängteras det att man har dragning åt något håll eller lutar mot någon annan vilket gör att man kan öka antalet dimensioner och på så sätt förklara människor som inte är urtypen av något. Ofta skrattar vi nervöst för det verkar stämma in på oss eller våra arbetskamrater. Problemet är att det skaver lite när man tänker på att man inte alltid funkar så (över tiden) eller att man tagit en annan roll på tidigare arbetsplatser (kontexten).

Först känns uppdelningen i en fyrfältsmatris väldigt vetenskapligt och det är säkert det som gör att vi känner förtroende för den här typen av system. Men hur delarna hänger ihop går det inte säga något om vetenskapligt. Vi kan inte heller säga något om varje kategori; en som är resultatdriven i Sverige, kanske uppfattas som relationsvårdande i USA och en visionär från japan känns kanske analytisk för oss i Sverige. Det blir även ännu svårare om vi ska försöka beskriva någon som är visionär: vad innebär det? Har personen många idéer eller få idéer men som sträcker sig över tiden. Hur beter sig en sådan människa och går det att exakt beskriva hur en sådan människa beter sig på en arbetsplats, umgås eller levererar resultat. Förmodligen inte eftersom det inte finns en universell definition av visionär som är lika för oss alla.

Dessutom är människan och hennes själsliv en komplex varelse där vi antar olika roller och beteenden beroende på kontexten, kulturen, gruppen, hur vi själva mår den dagen eller känner för att göra. Innebär det att vi ljuger om vi är motsägelsefulla eller är olika personer vid olika tillfällen? Förmodligen inte eftersom vi är inga tv-personligheter eller filmstjärnor med ett visst varumärke eller budskap utan vi är just motsägelsefulla och olika dag för dag. Det är alltså ett relativt mått beroende på kultur, sammahanhag, i relation till någon annan, och existerar bara i ett samspel. Självklart ska jag också poängtera att det finns bra och omfattande personlighetstester, men att den omfattning och rigorösa och systematiska angreppssätt används sällan av kurser eller enskilda rekryteringsfirmor.

Risken med den här typen av modeller är att de antigen blir för generella efterhand som vi adderar dimensioner. Då påminner det nästan om astrologi, eller kanske kinesiska stjärntecken med djur, där vi väljer vilket som passar oss och vår självbild. Då har inte testet åstadkommit annat än kostat pengar. Den andra stora risken är att rekryteraren går in med en föreställning om hur en sådan person är (enligt testet) och intervjun bekräftar det man tror sig se.

Jag tror att det är bättre och använda tiden till att ha flera personer som intervjuare och på så sätt skaffa sig kunskap om individen och dess beteende. Prata med referenser och jämför dessa med vår samlade uppfattning. Mycket talar om, rent vetenskapligt, att för att fatta beslut om så komplexa system med omfattande data (eng: rich data) är det bäst att ställa frågor och försöka förstå motiv, drivkrafter och åsikter. Då kan vi bättre förstå om individen kommer att passa in i rollen och vi kan börja därifrån. Kanske med en provanställning som minskar båda parternas risktagning.

0 Kommentarer
“Not-invented-here” är egentligen “do-it-yourself”

“Not-invented-here” är egentligen “do-it-yourself”

Till en början var jag oerhört frustrerad på universitetet. Jag upplevde att forskare och doktorander inte trodde på någon idé förrän de hade gjort det själv. Jag tolkade det som ett slags tänkande ”om det inte är gjort av mig så kan det inte vara bra”. Den så kallade, not-invented-here-symptomen, som jag har ogillat så mycket i alla organisationer som jag arbetat i. Jag har alltid varit fast övertygad om att jag ska hitta den bästa, sedan antigen rekrytera, samarbeta med eller kopiera hen; inte tro att jag själv kan komma på allt på ett optimalt sätt. Men jag har kommit att förstå att det är kanske snarare ett uttryck för ”do-it-yourself” med syftet att lära sig, än ett inåtvänt synsätt. Jag har fått omvärdera mina fördomar. Igen.

Jag fick en riktig aha-upplevelse när jag lyssnade på Kristofers Triumfs podcast Värvet #93 med Jenny Wilson (du hittar den här). Då insåg jag att det finns en poäng med do-it-yourself i doktorandperioden, att lära sig något från grunden skapar en förståelse för de större greppen. Därför kan det vara bra att göra en enkät själv, fast det finns andra som kan det bättre och snabbare. Därför kan det vara bra att programmera i matlab® fast man vet att det finns bättre mjukvara som hanterar mera komplexa simuleringsmiljöer. Bara genom att lägga ner en oproportionerligt lång tid för att bottna i detaljer så förstår du problemen och även möjligheterna. Det skapar ett mervärde även om det skenbart är slöseri med tid. ”The devil is in the details” bruka vi säga inom Lean och det är ju precis det som det handlar om.

Min framgång i antalet publikationer, med varierande kvalitet givetvis, är att jag tog med mig samarbetstanken från näringslivet och snabbt sökte upp partners för att arbeta med olika texter. I dagsläget har jag 20 stycken publikationer (dom hittar du här), vilket är ganska ovanligt för en doktorand. Det finns givetvis de så är mycket bättre, det är inte det som är min poäng. Min poäng är att jag kände mig frustrerad över att forskningsledningen ville att man skulle arbeta med halvbra verktyg på ett halvbra sätt. Givetvis först för att skapa en förståelse men också för att tillämpa det i forskningen. Jag kände mig bara skeptisk eftersom de fanns de som kunde det redan så mycket bättre och det kändes som om jag slösade tid innan vi kunde skapa något i världsklass.

På ett sätt är det rätt att bygga vidare på befintlig kunskap, men det gäller också att förstå från grunden. Det är det som doktorandtiden handlar om, att förstå något från grunden genom att sätta sig ner och förkovra sig i ett ämne så att man känner det utan och innan. Sedan kan man fortsätta mot större och bättre saker.

Däremot så är det många som fortsätter att arbeta på det sättet efter doktorandperioden och utvecklar det jag kallar not-invented-here-symptomen och det gäller inte bara forskare. Då måste man inse att för att göra något större, något som betyder något, behövs det ett team. För att något ska bli riktigt bra så behöver man hjälp, för ingen besitter alla de förmågor som krävs för att skapa, paketera, förmedla och distribuera något i världsklass, oavsett om det är en artikel, en produkt eller en tjänst, och som ekar i evigheten.

 

0 Kommentarer
Varför ser ni bara problem?

Varför ser ni bara problem?

Jag satt på ett möte härom veckan där entusiastiska entreprenörer och ledare presenterade möjligheter med byggandet av serverhallar i Norrbotten för ett antal forskare. Jag tyckte mig märka en frustration hos föredragshållarna när de upplevda att forskarna inte rycktes med av möjligheterna, marknadsutsikterna och jobben. En frustration som ökade när lösningsorienterade näringslivs representanter undrade varför forskarna bara såg problem. Ett tag funderar jag på att ställa mig upp och skrika: det är deras jobb!

En ofta förekommande fras under föredraget var från näringslivsrepresentanten: "Det här är väl bättre än inget" eller "Den här lösningen innebär mycket mindre CO2 utsläpp en nuvarande lösning i andra länder - är inte det bra?" Det här möttes av ett nickande och sedan ytterligare problematisering från forskarna. 

Det som skiljer företagsledaren och forskaren är att företagsledaren vill kommersialisera något som är tillräckligt bra, medan drivkraften för forskaren är just problematiserandet. Det kan liknas med journalisternas behov av problem beskrivning, fast på ett annat sätt (Peter Wolodarski skriv en bra ledare i ämnet. Den hittar du här). Jag kan på samma sätt hävda att problemformuleringen finns i forskarens DNA, men där journalisten söker ett fall med ett perspektiv försöker forskaren hitta flera fall och därigenom ta fram en generell modell.

Det betyder inte att de är mindre entusiastiska. Faktum är att jag såg hur forskarna var entusiastiska. Det visade de genom att ställa upp fler frågor och fler problem. Lätt röda om kinderna. Detta tolkade näringslivet som att de var skeptiska och motvilliga. Nu frågar sig vän av ordning att är inte forskarna intresserade av finansiering och svaret är ja. Däremot är det ytterst sällan ett mål utan ett medel för att få utrymme att utforska vidare. 

Då insåg jag att forskarna ska du inte använda vid den här typen av möten när du vill servera en lösning, utan du ska använda dig av de när du vill att någon ska se problemen och göra det fritt och självständigt. Ta gärna med en forskare på styrelsemötets strategidag eller projektgruppens riskanalys. Då får du något som du inte är van med från näringslivet. Det kan vara smärtsamt jobbigt men väldigt upplyftande.

Det finns en sanning bakom kritiken. Det innebär inte att forskarna måste vara självkritiska och fråga sig om man alltid ska ta fram problem då risken är att man inte kommer åt kanaler för att sprida sin forskning, få tillgång till empiri eller finansiering. Om man fjärmar sig från samhället vilket existensberättigande har då forskningen?

Jag menar bara att vi måste förstå varandra. Gör vi det - då har vi en bra kombo!

0 Kommentarer
Korkade rasister och dagisbarn

Korkade rasister och dagisbarn

I veckan har artiklar som diskuterat korkade rasister, det dåliga med att lämna barn under två år på dagis, samt en artikel om sambandet mellan testikelstorlek och att vara en bra pappa delats friskt på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Sambandet mellan dessa artiklar är att det hävdar sig ta avstamp från forskning och visar på en koppling mellan gener och vardagen. Det finns fem anledningar att till att vara extra försiktig när du läser och delar den här typen av artiklar.

Metros artikel ”Rasism hör ihop med låg intelligens visar forskning”, Aftonbladets krönikör Alex Schulmans ”Vi skadar våra barn – men det är inte vårt fel” och DN:s ”Aktiva fäder har mindre testiklar” har varit virala succéer på nätet i veckan som gått. Det verkar som att medierna delvis använder ordet forskning för att locka till sig trovärdighet och samtidigt på det sättet skapa en provokation i ett ämne och en slutsats som kan ”verka rimlig”. Det finns fem anledningar till att vara försiktig med provokativa artiklar som kopplar någon slags genetik med en social konstruktion, det vill säga något som varierar mellan olika kulturer och tidevarv.

1. Orden ”forskning visar” eller ”vetenskapen säger” betyder inget om man talar om enskilda studier. De kan i princip vara lika tokiga idéer som någon som sitter i en husvagn med en foliehatt hittar på. Man måste alltid titta på var har artikeln publicerats, det vill säga vilken kvalitet har artikeln. Det finns vetenskapliga tidskrifter som i forskarsamfundet inte har någon som helst trovärdighet. Dessutom måste man se på hur forskningen är gjord, hur stor är urvalet och hur är studien utformad.

2. Forskarsamfundet eller kollektiv forskning är vad majoriteten säger om ett visst fenomen, exempelvis klimatforskning. Det är inte en enkät som skickas ut till forskare, som vissa tycks tro, utan det är en samlad bild av vad vi kan bedöma just nu. Det kan ibland svårt att få en samlad bild eftersom man måste se över hela fältet och läsa en hel del artiklar och värdera dessa. Därför finns det intuitioner och personer som samlar detta, exempelvis IPCC för klimatforskning, och försöker ge en samlad bild. Därför ska man värdera om det är en artikel som hävdar något (det blir kallare) eller tusen (det blir varmare) som hävdar något annat.

3. Det är ofta spännande med konflikter mellan forskare ur ett medialt perspektiv, men i forskarvärlden är det inte konstigt. Eftersom en forskare arbetar med modeller av verkligheten kan man aldrig säga hur modellen kommer att agera i nästa situation och därför arbetar forskning med sannolikheter istället.  Det är väldigt sannolikt att solen går upp även imorgon, men vi kan inte säga det med säkerhet. Därför blir det ofta variationer i hur forskare tolkar på komplexa modeller, men motsatsen är inget konstigt utan en viktig del av forskningen, därför ska man vara försiktig när en del hävdar att ”inte ens forskare är överens” eftersom det inte betyder något för argumentet.

4. Sociala konstruktioner som dagis, en åsikt eller att vara en bra pappa har olika betydelser och olika grader eftersom de är inga absoluta sanningar. I Schulmans artikel så är dagis skadliga för barn under två år; men vad är ett dagis? En samling barn med en föreståndare i en viss lokal. Tar man skada om man har en stor syskonskara också eller om det är kusiner, om föreståndaren är mamma, pappa eller stora syster, eller antalet barn, eller hur lokalen ser ut? Det finns så många variabler bara för definitionen ”dagis” och därför är det svårt att säga något om slutsatsen innan detta är definierat. Sam sak gäller även för om man är en bra pappa (skiljer sig mellan olika länder, kulturer och tidsåldrar) men också rasism eftersom om man ser på 30-talets Tyskland, eller Sverige, för den delen så är det svårt att tro att rasbiologi var utformat av människor med lägre IQ. Däremot är det rimligt att tro att människor med rasistiska åsikter är korkade vilket för mig till den sista punkten.

5. Artiklarna går tillbaka till magkänslan, det vill säga att för ett ögonblick så kan man känna eller tycka att det verkar ganska rimligt att barn som går på dagis (friskola, kyrka, rockkonserter) inte mår bra av att inte vara hemma tills en viss ålder. De kan exponeras mot något som vi kan ha negativa upplevelser av själv eller som går emot någon slags värdering i samhället (kärnfamilj, barnet ska vara med mamma) eftersom det har varit så tidigare. Men när man dissekerar dem så är det kanske inte så självklart som man först tänkte. Magkänslan är inget bra forskningsinstrument.

Var alltså försiktig när du läser artiklar av den här typen, speciellt om de är provocerande eller väcker dåligt samvete hos dig själv eftersom rubriken är ofta satt på det sättet. Dela upp artikeln i beståndsdelar och ifrågasätt. Fundera på vad säger vem och vilken typ av bevis finns det för det? Sista av allt, fundera en stund på vad avsändaren vill och vad händer om du delar artikeln okritiskt; du kanske blir en nyttig idiot?

not: duktig idiot är ett begrepp som använts av underrättelsetjänster för att beskriva en person som går i andras ärenden utan att vara medveten om det. 

0 Kommentarer
Transparens - vad är det?

Transparens - vad är det?

Transparens är ett nyckelord idag. Transparens för myndigheter är att visa hur politiker och tjänstemän använder våra gemensamma pengar. Transparens inom forskning är att resultat och analyser ska kunna replikeras av andra. Transparens inom företagsvärlden innebär att varumärket ska takta med vad vi gör. Transparens, är för mig att synliggöra processerna men inte att vara naiv angående detaljerna. Den balansgången kan vara svår.

Vi i Sverige är relativt vana med transparens, till stor del tack vare en relativt lång demokratisk process utan extern påverkan som krig och tack vare öppenhetsprincipen. Det vill säga att våra myndigheters information är öppen för oss tills motsatsen påvisats, det vill säga sekretess. I många länder är det tvärtom.

Sociala medier; twitter, facebook och instagram, tillsammans med en global värld där olika källor kan jämföras on-line har ökat kravet på transparens. Du kan jämföra vad Dagens Nyheter, New York Times all Al-jazera säger om samma händelse eller åsikt. Kravet ökar; myndigheter, företag, forskare följer med eftersom motsatsen inte är hållbar. I alla fall inte på lång sikt.

Detta har gjort att transparens är ett oerhört vedertaget men också laddat ord. För oss som är inom forskning är detta oerhört viktigt. Jag tog upp det i en av mina tidigare inlägg; Forskningens Alex Schulman? Det är också oerhört viktigt för myndigheter och tjänstemän. Senaste händelserna vid UD visar att det är oerhört viktigt för våra tjänstemän att förstå att deras uppdrag är att värna om oss medborgare snarare än politikerna.

För företag transparens också viktigt. Däremot innebär det inte att man alltid ska berätta allt. Vissa företagsledare tror att det innebär att berätta allt för den anställda, exempelvis om det är en ny kund på gång, eventuell sammanslagning eller tillfälliga ekonomiska problem eller rekrytering av nyckelpersoner. Eftersom alla de händelserna kan delvis påverka en annan part (vad händer om nyckelrekryteringen inte går igenom och dennes nuvarande arbetsgivare får reda på det), delvis kan det vara sekretessbelagt och dessutom är det faktiskt så att de anställda vill inte bli involverade i alla beslut hela tiden.

Många anser att de som är satta att leda företaget har kompetens för det och behöver inte hämta samtycke eller bekräftelse från sina medarbetare hela tiden. Däremot vill de flesta veta hur processen går till och var i processen företaget befinner sig. Händer det nåt eller står det stilla i processen? Det är här jag tror man ska vara transparent för att undvika onödigt snack. Transparens i processen genom att berätta var vi är, hur vi ska fortsätta, vilka kriterier som gäller och när resultatet ska vara klart. Det är transparens som alla mår bra av. Det är Lean.

0 Kommentarer

Bibliotek: Här har vi fri tillgång till information

Min första kärlek hette Barbro. Eller egentligen var Barbro bibliotekarie på, Folkets Hus i Karlsborg, biblioteket som jag blev förälskad i. Men hon blev en central figur i vår relation under nästan tio år. Hon blev en slags tolk mellan mig och biblioteket, eller kanske rent av ett förkläde. För utan henne som förkläde hade passionen kunnat sluta hur som helst, efter den där första kvällen. Den där kvällen när jag stapplade in och frågade: "Om det var här man kunde låna böcker?" Det måste ha sett lite roligt ut. En pojke på drygt en meter som stod storögt mellan ett par tusen böcker och frågade undrande kvinnan bakom disken om detta var det mystiska stället där man inte behövde betala för böckerna. man kunde bara ta dem hem.

Efter lite fixande med bibliotekskortet, som jag noggrant hade med mig därefter varenda gång (ofta två gånger i veckan) en, så var det bara att välja. Max tre seriealbum, men i övrigt var det fritt fram. All världens kunskap på ett ställe. Fantastiskt! Samtidigt hade jag redan tidigare haft en affär med böcker. Båda mina föräldrar var flitiga läsare ur arbetarklassen och satte ett stort värde på böcker, kunskap och bildning. Väldigt tidigt förstod jag också att det fanns makt kopplat till böckerna. Samtidigt som böcker inte var begränsade på samma sätt som film eller teater då allt utspelades i mitt huvud, med min egna fantasi som den enda begränsningen.

Bibliotek är, har har jag förstått senare, mycket större än jag och min löjliga förälskelse. Bibliotek är en symbol  för demokrati och för en tanke om att alla ska få samma möjligheter här i livet. Demokrati-genom att alla får en chans att ta del av vilken åsikt som helst, eller nästan vilken åsikt som helst i alla fall. Bara genom att skaffa kunskap kan vi bilda oss en uppfattning och samtidigt låta oss påverkas av andras tankar och det gör att vi utvecklar våra egna. De riktigt stora genierna kommer att söka fram information och kunskap oavsett bibliotek, men det är den stora mängden av oss vanliga människor som behöver den här extra 'pushen' för att ta sig vidare, förkovra oss och utveckla oss själva.

Bibliotek är mycket viktigare än jag tidigare tänkt på, speciellt nu när många ur medelklassen, som jag, har råd att köpa de böcker vi vill ha i vårt lilla egna bibliotek och slutar gå till bibliotek. Då kommer det att väckas frågor om vi verkligen ska ha statligt subventionerade bibliotek som ingen besöker, men då glömmer vi bort dem som inte besöker biblioteken, men som borde det. För deras skull måste vi behålla biblioteken.

För jag och mitt bibliotek har hittat till varandra igen efter en separation på cirka tjugo år. Någon gång vid tjugo års ålder när jag började få inkomster så började jag köpa de böcker jag ville ha. Böcker, musik och filmer; allt började jag köpa och samla. Jag ville ha dom hemma i mitt eget bibliotek. Ja, jag ville självklart ha ett eget litet bibliotek. Samlandet fortsatte till ungefär för tre år sedan, en sommardag på Gotland i Almedalen, då jag såg en stor banderoll på biblioteket där: "Här har vi fri tillgång till information"

För så var det, insåg jag då. Biblioteket i Alexandria hade byggts upp igen; Internet. Här fanns all tillgänglig information. Sedan har det tillkommit plattformar som förenklar tillgång, distribution och åtkomst, såsom spotify, kindle, netflix och ebrary. Allt finns tillgängligt på internet och jag har släppt tanken om att äga artefakter och har inte sedan dess köpt en bok, dvd-film eller cd-skiva. Då insåg jag också att biblioteken kommer att bli än viktigare; delvis för att låta alla få tillgång till kunskapen på internet, men också för att sortera och katalogisera så att vi andra lättare kan hitta. Det blir vår nästa utmaning. Att hitta i den exponentiellt växande kunskapsmassan. Där behövs våra bibliotekarier också mer än någonsin. 

Inget har egentligen förändrats; det behövs hårdvara (papper eller surfplatta) och en peng (köpa bok eller E-bok) för att få tillgång till samma möjligheter och ett rikare själsligt liv. Så krama din bibliotekarie, Köp inte nästa bok, utan låna den på biblioteket istället. Elektroniskt går också bra. För demokratins och jämlikhetens skull, men också för att någon fler pojke eller flicka kan stapla in i ett bibliotek och undra storögt vad det är för fantastiskt ställe där man får låna utan motprestation.

Not: Detta inlägg är tidigare publicerad på bloggen viktiga frågor.

0 Kommentarer
Småföretagare: sluta gnälla och planera istället!

Småföretagare: sluta gnälla och planera istället!

Är de fler än jag som är lite less på kommentarer från småföretagare så här i semestertider? Kommentarer som: "Vi önskar personal trevlig semester och jobbar sedan själv istället", "4 veckor? Vad sägs om 4 timmars semester?". Jag har själv en liten firma just nu och har även varit företagsledare på ett litet företag men alla övertidsproblemen och semesterrycken beror oftast på två saker: dålig planering och dålig på att ta betalt.

Det finns ingen tvekan om att småföretagen är navet i vår tillväxt. Det är där de nya jobben skapas, tillväxten frodas och den stora mängden människor som får förverkliga sig själva. Stora företag tenderar till att rekrytera eller skapa själlösa robotar. Företagsledarna, på små företag, har sällan någon stab eller annan stöd för utvecklingsarbete, utan måste göra allt själv. Omfattande regelverk och administrativa sysslor tillsammans med komplexa produkter gör ofta att det inte finns möjlighet att ha personer som täcker varandra utan de flesta blir specialiserade på sina arbetsuppgifter utan möjlighet till back-up vid sjukdom eller semester.

Dessutom har det i svenskt näringsliv under en lång tid varit de stora företagen som hyllats och studenter har drömt om att jobba på Ericsson, Scania, ABB eller Astra. Under en lång tid har inte småföretagare fått den ”kred” som de förtjänar, men det håller på att ändras. Idag kallas småföretagare för hjältar, människor börjar inse att det är de små företagen som värnar om orten då brukspatronen flyttar jobben till lågkostnadsländer. 'Going corporate' är ett amerikanskt uttryck där det implicit menas att du väljer hög lön på ett stort företag mot att avstå din själ. Med andra ord har klimatet ändrats och hjältarna måste därmed sluta se sig själva som offer. Det är inte sexigt. Definitivt inte Lean.

En sak som jag ser nu efter att ha varit ansvarig för ett litet företag är två saker. För det första så beror det mesta på att företagledare väljer att prioritera skitsaker ofta eftersom det är lättare att ta tag i än att sätta sig i lugn och planera veckans arbete. Att planera kräver att man sätter sig ner och funderar. Det blir svårt i en miljö där man blir ständigt avbruten av frågor från anställda (som kanske kunde, men får inte, fatta egna beslut) och där man vet att planering baseras på många okända faktorer och förmodligen kräver omplanering och ständiga pareringar. Det kan ibland uppfattas som fördelaktigt att inte planera utan parera hela tiden istället. Jag har själv varit där, även om jag har en akademisk bakgrund med planering som ett av huvudområdena. Det visar bara hur lätt det är att ryckas med. Det är kanske rent av så att prioritering av, det snabba, det dagliga och det som uppfattas akut (utan att ofta vara det) är också ett personlighetsdrag?

Faktorer som gör att planering ofta faller är oförutsedd efterfrågan, dålig beredning och ovilja att välja bort saker. De som oftast kallas oförutsedd efterfrågan är egentligen väntad, eftersom det dyker upp som extraarbete eller tilläggsorder i samband med ett befintligt jobb. Då faller ofta planeringen eftersom resursen, egen företagaren eller den anställda, är planerad till 100 procent för att optimera resursen.  Att då antigen tacka nej (välja bort saker) till tilläggsarbetet eller föreslå kunden att återkomma senare eftersom man redan har lovat en annan kund att starta det jobbet. Det är få som är tydliga med det utan hoppas kunna lösa det med övertid eller helt enkelt startar jobbet och lämnar det i kö när man åker till nästa jobb för att starta upp det och hoppas sedan vid en oövervakad överblick eller då det uppstår väntan på det andra jobbet återgå till det första jobbet. Det innebär att fler och fler jobb startas med konsekvensen att alla blir försenade (se bilden). Detta spelar ingen roll om man är hantverkare eller web-designer; mekanismen är densamme.

Många småföretagare är rädda att säga åt kunden att man inte kan ta det just nu för att man kommer att tappa kunden, men så är inte fallet. Personer som levererar med kvalitet i rätt tid får alltid nya jobb. Dessutom om det är ett sätt att kunna ta mer betalt för jobben då referenserna inser att man faktiskt levererar det man lovat. Ofta hjälper det inte att höja priset på tilläggsarbetet eftersom det bara gör att kunden känner sig lurad, även om viss ökning är tänkbart med hänvisning till övertid, men att förändringen fortplantar sig i planeringen med konsekvens att beredningen av arbetet och administrativa sysslor blir åsidosatta. Det i sin tur leder till att nästa jobb inte förbereds och ett försämrat kassaflöde.

Det rätta är att planera för veckan, men även planera för administration, i den utsträckning som kunder kräver, och för beredning av arbetet. Planera in även garantiåtaganden, baserat på historiska erfarenheter, och dyker de inte upp så kan du använda tiden till att utveckla verksamheten eller göra extra jobb. Dessutom bör du inte planera in mer än 80 % av tiden inklusive icke-produktionstid. Detta är omöjligt enligt många företagare eftersom då skulle de tjäna för lite och svaret blir lika självklart: höj priset.

0 Kommentarer