Jarkko Erikshammar

Välkommen till min plattform. Jag skriver om industriellt träbyggande. I anslutning till detta reflekterar jag över Lean, Ledarskap och kulturförändringar, men även om forskning, projektledning och logistik. Kort och gott: Ämnen som står mig nära och där jag har praktisk erfarenhet ifrån industrin och en teoretisk bas från akademin.

Industriellt träbyggande handlar om att arbeta med återkommande processer och produkter utan att för den skull tvinga till att utseendet på byggnaden ska enbart vara en fyrkantig låda. Standardisering är av metoder och material inte av arkitektonisk utformning.

Målet är också att förenkla saker. På ett enkelt sätt presentera forskningsresultat eller beskriva Lean utan att göra det krångligt. Du får bedöma om jag lyckas. Välkommen!

 

Åsikterna, tankarna och orden på den här bloggen är mina egna och representerar varken min arbetsgivare, annan uppdragsgivare eller någon annan organisation.