Publikationer (24)

Publikationer

Publikationer är på svensk och engelska. Dessutom en härlig blandning av youtube-presentationer, vetenskapliga artiklar, tekniska rapporter och populärvetenskapliga artiklar.

 • Parametric Value Stream Mapping Framework: A case Study of a Small Swedish Industrialized House-Building Supplier

  Publicerad: 2014-06-27

  Parametric Value Stream Mapping Framework: A case Study of a Small Swedish Industrialized House-Building Supplier Erikshammar, J., Alestig, E. & Lu, W. 2014 Annual Conference of the International Group for Lean Construction .

 • Supply Chain Integration for Small Sawmills in Industrialized House-Building

  Publicerad: 2014-05-27

  Erikshammar, J. (2014). Supply Chain Integration for Small Sawmills in Industrialized House-Building. Luleå: Luleå tekniska universitet. (Doctoral thesis / Luleå University of Technology).

 • Value Stream Mapping - a case study of an inner wall manufacturer

  Publicerad: 2014-01-13

  Erikshammar, J. ,Bildsten, L.&Haller, M. 2014 28 s. Publikation: Forskning›Rapport

 • Discrete Event Simulation Enhanced Value Stream Mapping: An Industrialized Construction Case Study

  Publicerad: 2013-11-04

  Erikshammar, Jarkko; Weizhuo Lu, Stehn Lars, Olofsson Thomas (2013) Discrete Event Simulation Enhanced Value Stream Mapping: An Industrialized Construction Case Study. Lean Construction Journal 2013 pp 47-65 www.leanconstructionjournal.org. (submitted 03July12; resubmitted 09Oct13; accepted 04Nov13)

 • Viktiga frågor: En lite blogg i rymden om små viktiga frågor som hållbarhet, fattigdom och rättvisa.

  Publicerad: 2012-12-14

  Blogg

 • Vendor managed inventory : a sawmills potential offering for builders merchants

  Publicerad: 2013-04-13

  Erikshammar, J. , Wetterblad, J. , Wallin, J. , Herder, M. & Svensson, T. 12 apr 2013 Luleå: Luleå tekniska universitet. 21 s. (Technical report / Luleå University of Technology). Publikation: Forskning › Rapport

 • Vad är Lean? : En personlig reflektion

  Publicerad: 2013-03-03

  Eikshammar, J. & Näslund, I. 3 mar 2013 Publikation: Populärvetenskap › Audiovisuella produktioner (digitala) Webinaren handlar om min definition av Lean. Jag använder mig av tankemodellen Lean både i min forskning men också inom näringslivet. Därför vill jag försöka dela med mig av mina tankar idag. Jag kommer inte att prata om varför. Utan diskussionen kommer att handla om hur jag har definierat Lean.

 • Kortare tid på taket med prefabricerade takkomponenter

  Publicerad: 2012-01-01

  Det är få som idag projekterar fönster och dörrar, som inte är standardiserade produkter, i en byggnad.

 • Characteristics of supply chain management in systems building and implications for small business

  Publicerad: 2013-06-14

  Erikshammar, J. 2013 i: Proceedings of the 7th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation . Akademika Publishers, 11 s. Publikation: Forskning - peer-review › Artikel i konferenspublikation/proceedings

 • Leverantörer som strategisk resurs för produktutveckling: LTU lic Jarkko Erikshammar berättar om hur LTU och BAC Såg & Hyvleri i samverkan bidrar till att lyfta nivån i byggandet.

  Publicerad: 2012-09-18

  Youtube presentation Erikshammar, J. & Bergling, P. Publikation: Populärvetenskap › Audiovisuella produktioner (digitala)

 • Suppliers as a strategic asset for collaborative product development

  Publicerad: 2012-09-18

  Youtube presentation Erikshammar, J. , Bergling, P. & Näslund, I. Publikation: Populärvetenskap › Audiovisuella produktioner (digitala)

 • 'Learning to see' the effects of improved workflow in civil engineering projects

  Publicerad: 2012-05-30

  Simonsson, P. ,Björnfot, A. ,Erikshammar, J.&Olofsson, T.2012 i :Lean Construction Journal .s. 35-48.14 s. Publikation: Forskning - peer-review›Tidskriftsartikel

 • Värdeflödesanalys : En fallstudie på Polardörren

  Publicerad: 2011-05-20

  Bakgrunden till rapporten är en fallstudie gjord inom ramen för TräIn är att testa den utvecklade metoden för värdeflödesanalys. Den teori som använts, finns inom ramen för Lean Production. Empiri har fångats på Polardörren i Öjebyn och rapporten behandlar en fallstudie för en specifik produkt; Lapporten.