Transparens - vad är det?

Transparens - vad är det?

Transparens är ett nyckelord idag. Transparens för myndigheter är att visa hur politiker och tjänstemän använder våra gemensamma pengar. Transparens inom forskning är att resultat och analyser ska kunna replikeras av andra. Transparens inom företagsvärlden innebär att varumärket ska takta med vad vi gör. Transparens, är för mig att synliggöra processerna men inte att vara naiv angående detaljerna. Den balansgången kan vara svår.

Vi i Sverige är relativt vana med transparens, till stor del tack vare en relativt lång demokratisk process utan extern påverkan som krig och tack vare öppenhetsprincipen. Det vill säga att våra myndigheters information är öppen för oss tills motsatsen påvisats, det vill säga sekretess. I många länder är det tvärtom.

Sociala medier; twitter, facebook och instagram, tillsammans med en global värld där olika källor kan jämföras on-line har ökat kravet på transparens. Du kan jämföra vad Dagens Nyheter, New York Times all Al-jazera säger om samma händelse eller åsikt. Kravet ökar; myndigheter, företag, forskare följer med eftersom motsatsen inte är hållbar. I alla fall inte på lång sikt.

Detta har gjort att transparens är ett oerhört vedertaget men också laddat ord. För oss som är inom forskning är detta oerhört viktigt. Jag tog upp det i en av mina tidigare inlägg; Forskningens Alex Schulman? Det är också oerhört viktigt för myndigheter och tjänstemän. Senaste händelserna vid UD visar att det är oerhört viktigt för våra tjänstemän att förstå att deras uppdrag är att värna om oss medborgare snarare än politikerna.

För företag transparens också viktigt. Däremot innebär det inte att man alltid ska berätta allt. Vissa företagsledare tror att det innebär att berätta allt för den anställda, exempelvis om det är en ny kund på gång, eventuell sammanslagning eller tillfälliga ekonomiska problem eller rekrytering av nyckelpersoner. Eftersom alla de händelserna kan delvis påverka en annan part (vad händer om nyckelrekryteringen inte går igenom och dennes nuvarande arbetsgivare får reda på det), delvis kan det vara sekretessbelagt och dessutom är det faktiskt så att de anställda vill inte bli involverade i alla beslut hela tiden.

Många anser att de som är satta att leda företaget har kompetens för det och behöver inte hämta samtycke eller bekräftelse från sina medarbetare hela tiden. Däremot vill de flesta veta hur processen går till och var i processen företaget befinner sig. Händer det nåt eller står det stilla i processen? Det är här jag tror man ska vara transparent för att undvika onödigt snack. Transparens i processen genom att berätta var vi är, hur vi ska fortsätta, vilka kriterier som gäller och när resultatet ska vara klart. Det är transparens som alla mår bra av. Det är Lean.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :