Myter inom företagsledning 3 av 4 Inlärning

Myter inom företagsledning 3 av 4 Inlärning

De florerar myter på företag men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här tar den tredje av fyra myter som jag tycker är viktigast att krossa.

 Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Individuell inlärning ger inga fördelar

Det talas mycket om att chefen ska anpassa träning och inlärning individuellt för att vi är individuella människor. Det är klart att vi är individuella människor, men det har inte visat sig vara väldigt effektivt att anpassa utbildning, träning eller styrning på individnivå. Ofta pratar man om att en del lär sig genom att göra eller andra genom att läsa (vi känner igen oss i detta) och att vi borde anpassa efter detta. Det finns en hel pseudovetenskap kopplat till detta (lyssna gärna på SR:s dokumentärserie om kommunikologi). Problemet är att vi inte får förbättrade resultat jämfört med likriktad informationsöverföring. Det verkar vara andra saker, exempelvis motivation, som styr om vi tar till oss information och kunskap eller inte. Det är där som krutet ska sättas in: förståelse av helheten och motivation.

 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :