Val av trä som byggmaterial påverkar klimatet

Val av trä som byggmaterial påverkar klimatet

Skogen innehåller en ständigt växande råvara i form av träfiber och cellulosa som kan bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle. Samtidigt har vi problem med skogsavverkning som vi inte kan blunda för. Detta är viktigt att tag i dessa problem utan att skönmåla. Om vi lyckas med det på en global nivå - då kan inget stoppa trä från att bli ett hållbart byggmaterial för framtiden.

Skogen är en del av lösningen på en våra stora klimatproblem med utsläpp av växthusgaser (läs mitt inlägg). Nu senast är det påvisat att träbroar har mindre utsläpp av växthusgaser under hela sin livstid jämfört med betongbroar. Detta enligt en jämförande livscykelanalys av Tyréns och SP Träuppdrag av Träcentrum Norr (läs artikeln här). Samtidigt är skogsavverkning en del av problemet där skogsavverkning enligt Topher White (Ted Talk) släpper ut mer än bilismen. 

 

Topher 800X600

Bilden är från Topher Whites presentation.

Här är givetvis illegal och legal avverkning av regnskogarna i framför allt Amazonas och Indonesien en ytterst viktig komponent. Det är också positivt att brasilianarna har lyckats stoppa ökningen av avverkningstakten (Se gärna Ted Talk med Tasse Avevado). Samtidigt ska vi inte tro att problemet är bara för länder utanför norden. Vi står också inför utmaningar med vårt skogsbruk och användandet av träprodukter. 

Amazonas 800X520

Bilden är från Tasse Avevados presentation

Först och främst. När det gäller användning av träprodukter måste vi säkerställa en obruten kedja som visar att träråvaran kommer från ett hållbart skogsbruk. Ofta är detta inte så svårt i de nordiska länderna. Vi har regler och krav på skogsägare och entreprenörer som följs upp. Här finns det också system som PEFC och FSC som ska garantera ursprunget.

När det gäller skogsbruk så är kanske traditioner och myter det största hindret för ett hållbart skogsbruk i Sverige. Det finns en stark konservatism i branschen som enligt min upplevelse egentligen inte kan ta till sig forskningsresultat. Nu gäller det ju i princip alla branscher men det är en annan diskussion; om varför etablerade aktörer vill behålla status quo. 

Exempelvis så är det inte helt klarlagt vad som är bäst för industri, skogsägare och skogen; trakthyggesskogsbruk med kalhuggning eller olika typer av blädningsskogsbruk. Industrin hävdar att blädning skulle göra det svårare att fylla behovet av råmaterial. Samtidigt så har länder i centrala Europa som infört förbud mot kalhuggning efter kriget en snabbare tillväxt av biomassa än Sverige. Lyssna gärna på vetenskapens värld serie om skogsbruk (här)

Trä är det material som är förnyelsebart och borde finnas i centrum när det gäller produktutveckling. Med det inte sagt att allt passar med cellulosa och vi får inte blunda för fakta. Förutom materialegenskaper (binder koldioxid, biologiskt nedbrytbart, mfl) måste vi se på hela kedjan (energiförbrukning, transporter, destruktion) för att kunna göra en rättvis bedömning och jämförelse mellan olika materialslag. Här måste också forskningen bidra med enkla och för industrin tillämpliga metoder för utvärdering. Det saknas idag och måste utvecklas.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :