Hållbart byggande i hela byggnadsprocessen

Hållbart byggande i hela byggnadsprocessen

En viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle är byggandet. Byggandet måste ta ansvar för omställningen. Byggnadsprocessens olika faser måste fokusera på att reducera slöseri och det blir allt viktigare när byggnaders livscykelkostnad reduceras genom minskad energiåtgång. Tidigare var energiåtgång vid användandet så stor att de andra faserna inte hade någong hävstång. Då blir det också viktigare med att förstå hur de olika faserna påverkar livscykelkostnaden för att på så sätt göra rätt val i dessa faser.

Fotot är taget av Maria Thiessen (Instagramkonto: @soldyrkaren)

När jag läste artikeln i byggindustrin (läs här) insåg jag att jag är i rätt bransch om jag vill vara med och omvandla samhället. Självklart måste även byggandet förändras så att vi tar vår del av ansvaret. Byggandet har så många ytor, eller faser, som är kopplat till hållbarhet.

Produktionsfasen: vilka material använder vi? Hur framställs material? Hur mycket energi, transporter och avfall blir det i produktionen? Alla de här frågorna måste en ansvarsfull byggherre ställa sig. Sågverken har ett problem i vilka metoder man använder sig av, speciellt när det har visat sig att gamla sanningar om traktat inte kanske är helt entydiga (läs här). Betong har ett problem i att cementtillverkningen (läs här) Bara energitillverkning är en större bov. Det för oss till den andra fasen.

Nyttjandefasen: hur använder vi energin till uppvärmning? Hur tar vi tillvara på energi med värmeväxlare? Det hjälps inte men ibland känns vår industri väldigt konservativ, speciellt inom vissa skrån. Det å andra sidan (kanske) kan förklaras med att många av dessa skrå-inriktade företagen, VVS, el, är småföretag som inte kan ta risker och testa eller utveckla nya metoder. Här är det industriella tänkandet med ständig utveckling en nyckel (läs här).

Återvinningsfasen: hur återvinner, återbrukar och återställer (för att parafrasera Byggare-Bob) vi materialet när det är dags för att förnya eller förändra.

Byggarebob

Idag är trä som byggmaterial ett bra alternativ som svar på en del av de frågor som ställs i dom olika faserna. För att trä ska bli ett riktigt bra alternativ måste vi ta tag i de frågetecken som finns trots allt (du kan läsa här om mitt inlägg kring detta)

Not: Idén till det här inlägget kommer från min blogg "Viktiga frågor" publicerad 22 januari 2013.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :