Myter inom företagsledning 1 av 4: Optimering

Myter inom företagsledning 1 av 4: Optimering

De florerar myter på företag men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här tar den första av fyra myter som jag tycker är viktigast att krossa.

Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Glöm optimering

Ofta pratar vi, både inom industri och akademi, om att optimera en verksamhet vid en förändring. Det kan vara rent av skälet till en förändring.Då syftar vi ofta till att vi ska justera parametrar i verkligehten så att vi får sedan den bästa lösningen.

Det låter oerhört bra och är säkert i all välmening. Det vi glömmer är att verkligheten är oerhört komplext. Det är i praktiken omöjligt att optimera en verksamhetsprocess som innefattar människor, maskiner, utrustning och en omoch är i värld. Det är i praktiken omöjligt att säga ens vad som skulle vara optimalt. Det kan finnas vissa enskilda moment som är helt automatiserade och där omvärldsfaktorer är väldigt små - där det kan vara värdefullt att tala om optimering. I en simulering med kontrollerade och definierade variabler (även om de är statistiskt definierade) så går det definitivt att tala om optimering.

I en verklighet så kan vi hitta ”tillräckligt bra” lösning under vissa givna förutsättningar. Det kan vi välja att kalla att optimera. Problemet är att optimering syftar i sin natur till att hitta och införa en bästa lösning som håller över tiden. Den är näst intill omöjlig att införa.

Varför fortsätter vi då att prata om optimering? Delvis kan det bero på att det är lättare att motivera en specifik lösning, istället för att få en massa diskussioner om andra möjliga lösningar. Delvis kan det vara så att vissa tror att det är psykologiskt rätt att låtsas som att den finns en enda vettig lösning i detta läge och därigenom lyckas med införande av en förändring.

Jag tycker att vi ska börja prata om en tillräckligt bra lösning istället. Det går alltid att påvisa en kalkyl på det vi tycker är den optimala lösningen men hur objektiv är den där kalkylen egentligen. Det är nästa myt.

 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :