Myter inom företagsledning 3 av 4 Få Naturlagar

Myter inom företagsledning 3 av 4 Få Naturlagar

De florerar myter på företag men även inom akademin som ibland tas som sanningar. Det är myter som är oerhört seglivade och står ofta i vägen för verklig förändring eller förbättring i en organisation. Här tar den fjärde och sist av fyra myter.

 Photo by Yosuke Muroya taken March 12, 2012.

Det finns inga naturlagar inom management

De mesta är mänskliga konstruktioner som vi hanterar. Ofta abstrakta konstruktioner som tagit generationer att utveckla. Det intressanta är att vi människor verkar ha en väldig förmåga att arbeta med dessa abstrakta konstruktioner som exempelvis pengar. Pengar är ingen naturlag; det är vår tilltro till ett konstgjort system med en gemensam acceptans om att de har ett värde men i realiteten har de varken värde (prova att äta) eller finns egentligen inte (koppling till guld har försvunnit sedan länge). Denna förmåga verkar skilja oss från många djurarter (läs exempelvis Sapiens) men likväl så är det inga naturlagar. Alla konstruktioner är ändringsbara.

Är det då meningsfullt att exempelvis forska kring mänskliga abstrakta konstruktioner. Forskningen gäller bara i den kontexten? Ja, delvis finns det forskning som är kopplad exempelvis till neurologi (exemplevis beslutsfattandet) men också så det är det för dessa strukturer ändras inte snabbt. Då kan vi ibland, också med hjälp av statistik, behandla stora mängder data och se och kanske förutspå mönster och beteenden.

Däremot finns det inga naturlagar som bestämmer hur saker måste se ut i framtiden. 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :