Värdeflödesanalys och simulering

Värdeflödesanalys och simulering

Värdeflödesanalysen är en enkel och kommunikativ arbetsmetod och är där populär inom Lean gemenskapen. Den har sina brister och framförallt ger det en statisk bild av verkligheten vilket kan vara ett problem. Idag gör jag en populärvetenskaplig sammanfattning av vår artikel om simulering av värdeflödesanalyser.

Jag har tidigare skrivit om Värdeflödesanalys (VFA) vill därför presentera den forskning kring VFA och simulering som vi gjort på LTU.

Syftet med artikeln är att presentera en metod som små företag kan använda sig av för att kombinera VFA och simulering. Anledningen till att vi har utvecklat en sådan metod är att både bygga in statistisk variation i bilden och möjlighet att testa förändringar innan de införs via handlingsplanen.

VFA är en enbart ögonblicksbild av verkligheten. Som bekant är verkligheten sammansatt av en massa variationer. Det tar (nästan) aldrig exakt den tid att tillverka dörren, fönstret eller stolen som vi har i våra kalkyler. Det tar i snitt en viss tid och det medelvärdet använder vi sedan i vår VFA. När VFA modellen är klar mynnar det ut i en handlingsplan som syftar till att genom små och iterativa steg närma oss ny-läget.

Simulering å andra sidan är ett ”expert-system” som gör att verksamheten inte varken känner sig delaktig eller känner att man förstår det resultat som simuleringen visar, eftersom det är ofta bara siffror och statistik. För gemene man är det sällan en kommunikativ modell av vad vi vill uppnå med vårt flöde.

Genom att kombinera de här två världarna har vi tagit fram och testat en modell på en fönsterfabrik med goda resultat. Slutsatserna, som baseras enbart på en fallstudie och har därför inte så hög tillförlitlighet, är att vår metod fungerar och dessutom hjälpte företagsledaren att förstå vilka konsekvenser det nya arbetssättet skull medföra. Vi tycker oss dessutom se att företagsledaren fick en större insikt i problemet och en förståelse av situation som denne inte haft annars. Största fördelen är att vi får ett underlag som baseras på siffror och därigenom kan snabba på beslutsprocessen.

Not: Artikeln Discrete event simulation enhanced value stream mapping : an industrialized construction case study är publicerad i tidskriften Lean Construction Journal vol 10 2013. Artikeln har sidorna 47-65.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :