Föredrag

Föredrag

Denna del innehåller föredrag och presentationer på svenska, engelska och är en härlig blandning av vetenskapliga, populärvetenskapliga, samt rent konsultmässiga föredrag.

 • Influenser från andra branscher: Lean och SCM i bygg – möjligheter och utmaningar

  Datum: 2015-11-12

  Kopplingen mellan Lean och SCM i en byggkontext.

 • Parametric Value Stream Mapping Framework: A Case Study of a Small Swedish Industrialized House-Building Supplier

  Datum: 2014-06-25

  Presentation av min artikel på IGLC2014 konferensen om parametrisk värdeflödesanalys som ett verktyg för produkutveckling för små och medelstora leverantörer till det industriella byggandet.

 • Supply Chain Integration for Small Sawmills in Industrialized House-Building : Lunchtime Seminar

  Datum: 2014-06-05

  Presentation av doktorsavhandling på School of Construction Management and Engineering, University of Reading. 5th June 13.00-13.30

 • Wood-based product platforms : An industrial application of industrialized house-building

  Datum: 2014-06-04

  Föreläsning om träbyggnadssystem inom industriellt byggandeFöreläsning om träbyggnadssystem inom industriellt byggande på University of Reading.

 • Industriellt byggande är hållbart byggande

  Datum: 2013-11-20

  Talare på miljöpartiets Gröna Workshop, 20 nov 2013, Sessionsalen, Kalix Kommun.

 • Towards a Supply Chain Integration Based Business Model: A small Swedish sawmill longitudinal case study

  Datum: 2014-01-30

  Presentation av pågående forskning kring sågverkens affärsmodeller på Luleå tekniska universitet för forskarkollegor från LTU och University of Reading.