Fem tips för lyckad värdeflödesanalys

Fem tips för lyckad värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys (VFA) kan vara ett kanonverktyg för processkartläggning. Däremot så måste du tänka på några saker för att få det att fungera riktigt bra. Här kommer några tips hur du lyfter din VFA.

Bilden är lånad av studenter från en utbildning som jag håller. Detta är ett väldigt vanligt misstag - att man förenklar bilden för mycket. Det blir nonsensinformation som inte kan användas till förbättringar.

Jag har arbetat med processkartläggning i snart två decennier. Jag har på senare tid favoriserat VFA som en metod (du kan läsa mer om det här och här). Jag har gjort en hel del misstag genom åren och här kommer några tips.

  • Håll koll på din notation, dvs hur du ritar och beskriver verkligheten. Lär dig och håll dig till din notation. Tydlighet mellan noder och länkar. Noder är där något görs. Länk binder ihop noder.
  • Gör inte en för komplex bild. Gör inte en för enkel bild. Lyckade VFA innebär oftast att man har ett lagom antal noder ungefär 7-15 stycken för att andra ska kunna förstå modellen. Tom Wujec har en riktigt bra Ted talk på detta ämne (här)
  • Tillåt dig själv (om du jobbar själv) eller arbetsgruppen att både göra analys (bryta ner delarna) och syntes samtidigt. Det är ändå nog så svårt att skilja på dom faserna i verkliga livet så försök dig inte ens på det.
  • Informationsmodell och arbetssätt byggs in i samma modell. Detta blir väldigt viktigt exempelvis vid VFA på en tjänsteproduktion där det oftast är information snarare en artefakt (fysiskt papper) eller bearbetat material som triggar en händelse.
  • Låt gruppen utveckla idéer; modellen blir bättre i samtalet eftersom deltagarna bygger vidare på andras idéer. Men håll isär verkligheten (dagens situation) från önskat läge (framtida situation). När gruppen utvecklar idéer utvecklar de också ett gemensamt språk för den processen. Detta är oerhört viktigt för att förstå varandras beteenden och behov. Det bygger en ömsesidig respekt för varandras yrkesroller.

Har du fler tips?

 

 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :