Chef eller ledare

Chef eller ledare

Idag blir det allt vanligare med förlängningen ledare på olika befattningar. Teamledare, testledare och projekteringsledare är vanliga begrepp inom olika branscher. Att lägga till begreppet ledare verkar vara en trend beroende av två saker. För det första så sätts det synonymt med chef och för det andra så behöver arbetsgivaren inte ge samma löneförhöjning, som åt en chef, eftersom ordet fortfarande menar att man inte har samma ansvar som en vanlig chef. Ledarskap, en av grundpelarna inom Lean, blir inte bättre av att otränade förväntas i praktiken ta ett ledar- och chefsansvar.

Jag har tidigt, som många andra, lärt mig att skilja på chef och ledare. I min bok är det så här: Chef är en befattning med vissa rättigheter och skyldigheter och du får den av sina överordnade. Ledare är något som man blir utsedd av sin gelikar och är en förmåga och en informell position i gruppen, med den följer inga formella rättigheter eller skyldigheter.

Både befattningen och positionen kräver goda förmågor i kommunikation, delegering, konflikthantering och motivering. En förmåga att lyssna tror jag är en av de viktigaste egenskaperna för båda formerna om det ska lyckas. Chefen förväntas dessutom vara arbetsgivarrepresentant; attest av tidkort, budgetera, planera, hantera arbetsmiljöfrågor och utvecklingssamtal och ibland dessutom lönesamtal. Ledaren förväntas få oss att bli bättre människor, göra vårt yttersta för den grupp som vi tillhör.

Idag noterar jag att det är populärt att använda begreppet ledare i beskrivning av en befattning; projekteringsledare, teamledare och testledare är några exempel. Projekteringsledare är någon inom bygg som ansvarar för att en eller flera konstruktörer samarbetar under projekteringsfasen för at få ihop en byggnad. Teamledare, ofta inom tjänstetillverkning såsom konsult eller call-center verksamhet, leder en grupp i det dagliga arbetet och testledare, ofta inom mjukvarutillverkning, är någon som håller ihop testarna. Arbetsuppgifterna skiljer sig stort mellan olika organisationer och ibland är dessa positioner också uttalade chefspositioner. Jag gissar på att man tänker sig att begreppet ledare känns mer modernt och man hoppas att chefen och ledaren ska bli samma person. Problemet är att den här sortens blandning av begrepp motverkar sitt syfte.

Att vara teamledare innebär ofta att leda utan att vara chef. Det vill säga du förväntas leda dina forna arbetskompisar. Att bli chef över sina forna arbetskompisar är svårt och skapar ofta en klyfta mellan människorna som kan vara ytterst svårt att hantera, både av den som blivit befordrad, men också av arbetskompisarna som har svårt att förhålla sig till sin nya chef. Det blir ännu svårare för någon som ska leda utan att vara chef, utan att få den stöttning som en arbetsgivarrepresentant har. Svårt att leda om du inte har tillgång till belönings- och straffsystem som en chef har tillgång till. Ytterst svårt om det dessutom (och förmodligen) finns en verklig informell ledare i den gruppen.

Det som gör en bra chef är oftast att denne håller sig a´ jour med nya regler och krav, både interna (policyer, riktlinjer, budget) och externa (arbetsmiljöansvar, lönesättning, facket). En bra chef har ofta också en grundutbildning i chefskapets krav. Jag vill till och med påstå att chefskapet kräver utbildning men också erfarenhet. Ledarskapet kräver däremot en vilja att leda. En vilja att få sina arbetskompisar att göra sitt bästa varje dag. Ledaren måste nästan vara altruistisk i den meningen att ledaren aldrig kan ta för sig av de fördelar som kommer med positionen, hen måste alltid vilja hjälpa dom andra och vilja att gruppen eller organisationen ska lyckas med sin målsättning (det kan i och för sig vara en annan än den övergripande organisationens). Ledarskapet kräver varken utbildning eller erfarenhet, däremot så tenderar erfarenhet göra att du blir en bättre ledare.

I Lean är ledarskapet en av nyckelkomponenterna. Ska vi få till en kulturförändring krävs starkt ledarskap. Det kräver också chefer som håller ihop organisationen. Både chefer och ledare behövs, nej krävs, i en stark Lean kultur. Det blir aldrig bättre av att otränade får göra detta. Det finns en stor risk att man underskattar båda begreppen på det sätt som man använder termen teamledare idag. Sluta med det.

 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :