Leans tre ansikten

Leans tre ansikten

Innan en föreläsning om Lean gjorde jag lite djupare research och intervjuade bland annat en kollega som varit coach på Produktionslyftet. Vi jämförde våra erfarenheter från olika Lean införanden och kom fram till att det finns tre arketyper av företag som ger sig i kast med att försöka bli Lean. De tre arketyperna är: Följare, Desperados och Upplysta.

Den första gruppen är Följare. Det inte skrivet med nedlåtande ton, utan snarare en beskrivning av ett mentalt tillstånd. Dessa har ofta en VD, eller produktionschef, som har varit på ett inspirerande seminarium, läst en bok eller pratat med någon gammal klasskamrat. Och nu vill de införa det här i sin organisation. De här personerna hade kunnat gå i vilken riktning som helst och det är snarare slumpen att det blev Lean, beroende på en trend. Förmodligen kommer de att rikta in sig på något annat inom 18-24 månader när Lean inte var det bredspektrum penicilin som de hoppats på och resultaten uteblir. Första pilotprojektet hade förmodligen gått bra, men sen verkade det sakta rinna ut i sanden när ledningsgruppen tappar fokus.

Den andra arketypen är Desparodos. Jag säger inte att detta är banditer, utan de får symbolisera ett företag för vem sanden i timglaset håller på att rinna ut, eftersom de verkar ha problem med finansiering och kassaflöde, kanske också kunder som är missnöjda med ledtider eller kvalitet. Desperados är företag som är nära bankrutt av någon anledning. Företagsledaren vill gärna ta in Lean för att få akut hjälp. Men det blir ofta svårt för dem, eftersom Lean är en långsiktig förändring av företagets kultur och tid är en lyx för de här företagen. De borde istället fokusera på försäljning och kassaflödesfrågor. Jag säger inte att Lean inte är bra för att hantera kriser. Tvärtom. Däremot att starta ett förändringsprogram när chefen behövs i skyttegraven är kanske inte den bästa timingen.

De upplysta har ofta nyckelpersoner som gått mellan olika organisationer, antigen internt eller externt där de kommit i kontakt med Lean ofta från ett kvalitets- eller produktionsperspektiv. De har bundit sig för detta långsiktigt, och använder förmodligen inte ens terminologin Lean utan kallar det sitt sätt. Det finns ett fokus på delaktighet, ansvar, ledarskap och kontinuerliga förbättringar och lärande. Detta kombineras genom att fokusera på avvikelser.

Vilken är du?

0 Kommentarer

0 Kommentarer :