Har Lean som begrepp kommit till vägens slut?

Jag får en riktig aha-upplevelse när jag läste Ny teknik och artikel Lean ute - Google inne. Aha-upplevelsen grundar sig på både själva artikeln och kommentarerna. Jag måste till en början erkänna att jag inte har läst avhandlingen, utan enbart artikeln på NyT.

När det gäller artikeln (http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3691286.ece), som är intressant och beskriver egentligen en avhandling från Chalmers av Stiebner, så undrar jag om den kunde ha hetat Toyota Ute - Google Inne istället? Förmodligen inte, eftersom Toyota är i många avseende ett innovativt företag både när det gäller produktinnovationer (hybrider) och processinnovationer och då hade jämförelsen inte fått samma bekräftelse av läsaren.

Av samma anledning blir det konstigt när artikeln jämför Lean, som är en förändringsmodell, en tanke och en bunt metoder (Jag har beskrivit de i inlägget: Mitt Lean) med en organisation eller företag som Google är. Google är väl ingen modell för hur man ska bedriva innovationsarbetet? Däremot kan Google agera som en modell eller instans för en sådan modell eller teori. Samtidigt vet vi inte om den modellen fungerar i andra sammanhang, kontext, då det är endast ett case och vi vet egentligen inte vilka faktorer som gör både Google innovativt och framgångsrikt.

Däremot noterar jag också vissa saker som jag tycker beskriver Lean (och Toyota) på ett bra sätt:

“Enligt Steibers avhandling angav nästan alla som intervjuats på Google att den starka företagskulturen och fokuseringen på personalen som de viktigaste faktorerna för förmågan till nytänkande.”: Både Toyota och andra företag som lyckats med förändringsarbetet och Lean som modell beskriver vikten av en stark företagskultur. Fokusering på personal är också en grundsten, med sitt ursprung från efterkrigstiden i japan där en livslång anställning gjorde att människor inte kunde betraktas som utbytbara resurser, som ofta var tankemodellen i massindustrin i Amerika, utan de skulle hålla hela livet. Förmåga till nytänkande är också central när vi arbetar med kaizen och försöker hitta processinnovationer, men helt rätt innanför de ramar. När man ska gå utanför ramarna så är det Kaikaku som gäller.

 “Lika viktigt som företagskulturen är fokuseringen på att få tag i rätt personer. ”Den typ av folk du rekryterar påverkar företagets förmåga till innovation”, som en av de intervjuade säger i avhandlingen.”. Den här synen är väl inte lika förhärskande inom Lean då den antyder att man ska ständigt hitta nya personer som kan tillföra nytt tänkande. Det finns givetvis en risk med denna syn på google om människor hela tiden pressas till att ligga på för att inte förlora sitt jobb till en ny rekryt. Rätt person på rätt plats, men också rotation för att lära sig andra arbeten och att chefer rekryteras inifrån för att stärka kulturen är ofta hur företag med stark Lean kultur arbetar. Det finns givetvis en risk med detta med att man inte får in nya influenser, men är snarare att betrakta som en organisationsbegränsning än en tankemodell eller princip.

Jag ser också att det finns kombinationer av detta som kan vara intressant. Google-modellen (som inte får nåt namn i artikeln) är mer öppen för omvärldens intryck och att den anställde arbetar utanför standard, medan Lean hittar flexibilitet och innovation i standardisering.

Som sagt var artikeln är intressant men jag blir väldigt oroad när jag ser några av kommentarerna till artikeln

-------------------------------------------------

Gigantiskt misslyckat Lean-projekt!

Det kanske bästa exemplet på att Lean inte fungerar är resultatet av införandet av Lean på Migrationsverket. Vi kan alla se dess konsekvenser i samhället och Lean-projektet beskrivs inifrån i Merit Wagers bok ”Inte svart eller vitt utan svart och vitt : miggor berättar” som kom ut förra året.

Martin 20130510, 21:19

 Lean en overhead kostnad som smutsat ned Landstingen!!!

Astronomiska kostnader dränker Landstingen med japansk skit typ Lean.

Vi vill ha människor som kan tänka fritt och förmåga att utvecklas, därför bör Lean förpassas dit det hör hemma nämligen i papperskorgen.

Overhead kostnad 2130510, 15:44

-----------------------------

Där jag inser att dessa organisationer kan ha bränt uttrycket Lean hos sig. Kommentarerna gör också att det blir ett antal värderingar och attribut kopplat till Lean; där den modellen står för en utsugning av personal och dränering av kreativt. Jag blir ledsen när jag läser människornas kommentarer; vilken fruktansvärd situation de har hamnat där de känner sig så manipulerade av sin arbetsgivare. Det i sig har inget med tankemodellen att göra. Om det är så illa som de här kommentarerna ger uttryck för så undrar jag vilken människosyn de här organisationerna har och frågan blir om den synen kom med Lean eller om den fanns där innan.

Jag inser att Lean har kommit till slutet på sin resa som begrepp. Efter en tid av missuppfattningar, tolkningar och urvattning av begreppet är det dags att lämna det och vara mer specifik i varje situation. Frågan är bara vilket begrepp som kan användas, som kan täcka både översikten (idén, konceptet, tankemodellen) och metoder (JIT, 5S, SMED) utan att ha med sig den ryggsäck som begreppet uppenbarligen har. Organisationer kommer att i större utsträckning använda begrepp, som vår metod eller vårt verksamhetssystem, ungefär som Scania Production System, The Boliden Way eller Finstandard.  Frågan är bara vad vi ska kunna använda när vi generaliserar begreppet eller synsättet och om det behövs göras?

0 Kommentarer

0 Kommentarer :