Kan Industriellt byggande minska korruption?

Kan Industriellt byggande minska korruption?

Jag är på konferens i Norge och en fråga som välkomnas av både akademiker och industri är den om korruption. Byggprojekt omfattar stora summor och kontaktytor mellan privata aktörer och representanter för offentliga pengar. Detta kan skapa en grogrund för mutor och korruption. Min frågeställning är om industriellt byggande kan minska på korruption?

Jag lyssnade på en presentation av Ahmed Stifi (The picture of integrity from Lean Management’s point of view and the relationship between integrity management system and last planner) som presenterade en idé att genom att använda Lean metoder, så kan man minska på korruption. Korruption är då det nionde slöseriet.  Jag hade lite svårt att följa kopplingen till Lean men mina tankar började sväva kring frågan från ett industriellt byggande perspektiv. Även om vi förmodligen är mer skonade i Sverige så har det på senaste tiden dykt upp några fall: Projekt från Kriminalvården, Göteborg, Norrköping och Arenastaden som exempel.

Jag ser tre faktorer som kan visa på att industriellt byggande skulle kunna reducera möjlighet till korruption. Dessa handlar om förtroende, utbytbara produkter och upphandlingens funktion.

I traditionella projekt, när beställare och entreprenör möts så finns det ett behov att diskutera förtroende. ”Du kan lita på oss”, ”vi är en seriös aktör” eller ”vi har varit X år i branschen” är uttryck som jag inte hört uttalas högt förrän jag började i byggbranschen. Det finns säkert många anledningar, men en är det att det handlar om projekt. Därför är det viktigt att skapa ett förtroende hos beställaren om att entreprenören har förmågan att slutföra projekt. Det är viktigt eftersom förseningar eller byte av entreprenör kostar. När det gäller industriella byggandet så har leverantören visat genom återkommande leveranser att man klarar av det och det blir mer viktigt för beställaren att kolla upp balansräkningen än att prata om förtroende.

Den andra faktorn som jag tror kan minska på möjligheter till att gömma korruption är att produkter blir mer jämförbara eller till och med utbytbara. Genom att produkterna är jämförbara kommer valet att bli mindre subjektivt eller åtminstone lättare att följa och det ger också möjligheter till att sätta upp kriterier på ett annat sätt. Det leder oss till den tredje faktorn.

Upphandlingens funktion förändras då beställaren inte behöver vara längre lika engagerad i detaljerna i varken projektering eller produktion, det innebär också att valet av entreprenör kommer att handla om prestanda och funktion och därigenom med tydligt och transparent. Det blir också lättare att granska den upphandlande på vilka grunder valet är gjort.

Jag vet att affärer görs ibland på helt andra arenor än upphandlingen och därför är det svårt att säga om industriellt byggande kan minska korruption. Däremot kan det bli en mer transparent upphandlingsprocess och därigenom minskade möjligheter till fuffens.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :