Varför ska vi bygga stora trähus?

Varför ska vi bygga stora trähus?

Efter förra veckans sväng till politikens gråzoner är jag tillbaka till mina viktiga frågor. Jag har tidigare konstaterat att förtätning av städer är oundvikligt och viktigt. Det är rent en av pusselbitarna till ett hållbart samhälle. Om vi nu ska bygga höga hus i städer – hur kan vi göra det än mer hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv?

Bilden tog jag från mitt hotellfönster i Umeå den 11 september.

I Sverige byggs 90 % av småhusen av trä, men flervåningshus byggs oftare i betong. Cirka 20 % av flerfamiljshus byggs i trä idag. De flesta av dessa är två eller tre våningar. När jag pratar om trähus så syftar jag till stommaterialet. Utsidan behöver inte vara av trä. Men varför ska vi bygga högre hus i trä? Det finns flera svar till frågan.

För det första är trä ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. Det växer i skogen varje dag, till skillnad från stål som måste grävas upp ur gruvor eller cement som gräver kalkbrott. När vi väl grävt upp malmen så är den uppe. Den kan visserligen återvinnas, men det är likväl en ändlig resurs. Till skillnad från träd som inte är en ändlig resurs på det sättet. Cementtillverkning är dessutom en av de värsta CO2 bovarna. Vid förbränning av kalk behövs det energi och det släpps ut koldioxid. Cementen ligger precis efter energitillverkning och i samma härad som transporter och bilism (IPCC, global CO­­­2 emissions). Det är rent av så att träd binder koldioxid under sin livscykel tack vare fotosyntesen. Koldioxid är uppbundet i trädet tills vi förbränner det och släpper tillbaka kol i atmosfären.

För det andra är trä lätt (vikten) i jämförelse med dess styrka. Det vill säga att vi kan bygga relativt lätta konstruktioner med trä som blir lättare att tillverka, transportera och återvinna. Att vi kan bygga lätta konstruktioner blir en viktig fråga i förtätningen. Delvis kan vi göra påbyggnationer på redan existerande betongbyggnader då dessa klarar av att bära en eller två våningar i trä. Detta är otroligt viktigt i städer där marken är svåråtkomlig och dyr. Dessutom när vi har en bit mark som kan utvecklas mitt i stan vill vi minimera tiden för bygget (vi vill störa kollektivtrafik och boende så lite som möjligt). Det bästa sättet att göra det är att förtillverka utanför staden och sedan fraktas till arbetsplatsen. Därför lämpar sig trä väldigt bra för industriellt byggande (mer om det senare).

För det tredje så verkar människor må bättre av att bo i trähus. Enkäter som besvarats har visat att människor i träbyggnader, eller byggnader med väldigt mycket trä, verkar rent psykologiskt må bättre. Jag vet inte hur det är med den saken, jag kan tänka mig att dessa boende var redan positivt inställda till trä innan och har förstärkt i sin upplevelse. Detta forskningsresultat vore därför väldigt enkelt kolla med en blind studie. Jag vet att bland annat Linköpings Universitet är engagerat i ett sådant projekt och de ska bli kul att ta del av deras resultat.

För det fjärde så har vi svaren på tidigare tekniska osäkerheter. Brand är givetvis en het fråga (ursäkta ordvitsen). Eftersom jag inte talar om fasader utan stommaterial så är trä fördelaktigt. Vi vet idag exakt hur processen går till och hur lång tid det tar innan vi får en kollaps. Detta tack vare att det bildas en förbränd kolyta på trä som hindrar ytterligare syre att komma in och värmen förkolnar trädets struktur men en viss hastighet. Då blir det väldigt enkelt att beräkna och kontrollera förloppet. Akustikfrågor är däremot svårare i träbyggnader, eftersom det är just en lättare konstruktion men idag kan vi bygga till och med den näst högsta klassen. Fukt i träkonstruktioner är en annan viktig fråga, men den är lika viktig i alla byggprojekt. Däremot bör vi ha en mer kontrollerad process än traditionellt betongbygge. När det gäller underhåll så har det visat sig att trähus i Sverige har ingen nackdel när det gäller underhållskostnader jämför med hur med andra stommaterial (Kolla gärna in Erika Levanders undersökning här).

För mig är det solklart att vi ska bygga fler hus med trä som stommaterial. Vad tycker du?

0 Kommentarer

0 Kommentarer :