Tio tips för föredrag

Tio tips för föredrag

Att prata offentligt anses av många vara värre än själva döden. Det är klart att vi känner ångest. Vi vill leverera en upplevelse utan att slösa bort tid och vi vill att publiken ska komma ihåg vårt budskap. Samtidigt har vi upplevt en hel del dåliga tal genom åren och vill inte utsätta vår publik för detsamma. Jag har samlat ihop tio tips från olika källor och personliga erfarenheter som kan underlätta för dig. Kom ihåg att budskapet är ändå det allra viktigaste.

Jag har delat upp tipsen i tre faser; förberedelser, genomförande och efterarbete.

Förberedelser

1. Planera din tid fram till dragningen och skjut inte upp. Grovt kan man säga att 1 timma presentation kräver 10 timmars förberedelser (om du kan ämnet).  Ta reda på var du ska hålla presentationen (lokal, utrustning, karta, reseplaner) och kontaktuppgifter till koordinator, beställare, tekniskt ansvarig på stället (om du ska visa bilder).

2. Förbered genom att ställa ett antal frågor till dig själv och den som anordnar föredraget: vad vill du ha sagt, vem är publiken, finns det flera talare och vad ska de prata om?

3. Gör en skiss och en disposition av ditt ämne och budskap. Jag använder power point i detta läge, eftersom det är lättast. Sätt igång och skriv ner 50 frågor, som den tänkta publiken kan ha om ditt ämne. Sortera frågorna i den följd som du tänker dig ha presentationen. Skriv ner svaren. Ditt föredrag är färdigt. I det sista momentet använder jag Word. Gör en presentation (mer om detta senare).

4. Träna själv. Testa framför människor som du litar på kan ge dig riktigt kritisk feedback. Du behöver inga ryggdunkar! Revidera ditt manus och presentation flera gånger.

Genomförande

5. Åk i god tid, helst dagen innan om du ska resa långt. Kolla att du har med dig tekniken (bärbar, kablar, fjärrkontroll, batterier). Lägg upp det så att du kan undvika all tänkbar stress.

6. Meddela koordinator att du är på plats, sök upp rummet och lär känna det. Kolla tekniken både innan ni sätter igång men också just precis innan. Tekniken är det som är svårast att kontrollera i förväg. Om det är någon som talar före dig, se till att du kan lyssna på det (i alla fall slutet) och kan koppla mot det i din start.

7. Sätt dig längst bak, se hur det kan se ut när du håller ditt härliga snack, och slappna av. Kom ihåg att det ska vara roligt! Själv brukar jag vilja gå omkring och vandra utanför och gå igenom föredraget i huvudet. Kör sedan hårt, ha kul, andas och stressa inte i onödan.

Efterarbete

8. Om någon ska hålla en presentation se till att du tar dina grejer så fort som möjligt och gå åt sidan, så att hen kan komma åt att förbereda.

9. Gör dig tillgänglig för publiken för frågor. Om någon vill utveckla samtalet så kan du be dem mejla eller skriva ner sina frågor på deras visitkort så att du kan svara på frågorna senare. Tacka koordinator och tekniskt ansvariga personligen (om de förtjänar det).

10. När du kommer hem; svara de som du har lovat att svara (här är det bra om du fått visitkort). Skicka presentationen (jag gör ofta om den så att jag fyller i med lite text eller frågor som dykt upp under presentationen) till koordinator om det förväntas.

Svårare än så behöver det inte vara. Nu kanske du undrar hur presentationen ska se ut och hur du ska framföra budskapet? Mer om det senare.

 

0 Kommentarer

0 Kommentarer :