Mitt Lean

En kort sammanfattning av min syn på Lean. "Keep it simple".

Det har diskuterats mycket om Lean produktion i näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Ibland med okritiska och naiva ögon. För det mesta med en god vilja. Jag använder mig av tankemodellen Lean både i min forskning men också i näringslivet. Därför har jag försökt samla mina tankar kring Lean i det som jag kallar mitt Lean.

Själv har jag haft ett problematiskt förhållande till Lean. Jag började med kvalitetsarbete i mitten på nittiotalet och tyckte att de värderingar som fanns där gav uttryck för hur jag tror att man ska leda och organisera ett företag. Mitt stora problem var att jag började på ett It-företag som tillverkade bland annat planeringssystem både för tillverkning och för projektledning. Det i sin tur baserade sig ofta upplagt ofta som ett tryckande system. Tryckande blev min tankemodell under en period.

Jag hade det jättejobbigt att tänka om, men när jag väl kommit över det på Scania så blev jag lite av en Lean fanatiker. Jag läste allt som fanns att läsa, drev användargrupper och jobbade efter principerna. Detta gjorde jag även sedan på Englundshus. Vi byggde snabbt upp ett ledningssystem baserat på Lean vilket lyfte produktionen, men gav också en snabb signal vid finanskrisen 2008 vilket gjorde att vi hann säga upp personal, leverera samtliga pågående projekt och gjorde att företaget överlevde. Sista arbetsdagen var den 23 december med en personalfest dagen innan och det utan att jag fick stryk. Jag trodde stenhårt på Lean.

När jag sedan kom till akademin insåg jag ganska snabbt, men motvilligt, att detta var ett praktiskt system utan någon riktig teoretisk grund. Det gjorde att jag ville kasta av mig prefixet ”lean-jarkko” och motarbetade och tog avstånd från lean för att sedan till slut acceptera för vad det är och återigen kasta mig in detta med liv och lust. När jag säger ’acceptera för vad det är’ så är det verkligen så. Acceptera att det inte är en universalmedicin även om det finns allmänna metoder som går att tillämpa i vilken verksamhet som helst.

Däremot måste tillämpningen anpassas för den organisation man befinner sig i och därför, de som vet detta, Lindbäcks, Scania och Toyota kan de bjuda på att folk kommer och tittar och berätta öppet om sina metoder, eftersom de vet att det inte går att kopiera tillämpningen.

För mig är Lean en management-filosofi som syftar till att styra en verksamhet på lång sikt och nå sina mål. Hederlig Svensk produktionsteknik har jag kallat det. Ibland får jag svaret från studenter att det är ju självklart med exempelvis värderingar som ’kunden i centrum’. Att något är ”självklart” innebär för mig att det är intuitivt vilket jag ser som ett gott betyg till tankemodellen. Därför kallar jag det för systematiskt sunt bondförnuft. Om man tar hjälp från dem som arbetar daglig dags, de med bondförnuftet, med att skapa mervärde för kunderna så kommer det att öka delaktighet och engagemang i deras arbete. Samtidigt är de också de som möter kunden och borde vara de som är bäst på att lösa problemen. De måste bara få mandaten att lösa kundens behov, vilket de inte ofta har i organisationer,

Däremot kan vårt förnuft lura oss ibland och det är lätt för oss att förlita oss på falsk bevisföring och därför behövs det vetenskapligt tänkande. Ta exemplet med Aloe Vera: jag brände mig när jag solade på ett tak i Italien på min bröllopsresa. Jag var röd som en kräfta och det gjorde fruktansvärt ont. Min fru hade hört att Aloe Vera skulle fungera. Hon köpte en tub med sådan kräm som jag la över mig på den tredje dagen. Klådan och det röda försvann. Det hade varit lätt för mig att säga att Aloe Vera som hjälpte mot solbränna men samtidigt så vet jag det inte egentligen. Var det Aloe Vera, hade vilken kräm som helst hjälpt eller var det rent tiden som gått som gjorde att hettan, klådan och smärtan försvann? Vi människor har ju en unik förmåga att se mönster, där de inte alltid finns.

Orsak-verkan samband är inte alltid så lätt att urskilja. Därför behövs systematik. Det systematiska ser jag som ’vetenskapligt tänkande’, dvs. att det är en mental modell eller arbetssätt för att hitta, verifiera och beskriva orsakssamband och föreslå nya förbättrade metoder. Det är precis det som vetenskapen handlar om. I Lean använder vi oss av det för att hitta, analysera och eliminera avvikelser.

Lean är också en förändringsmodell, dvs. hur vi ska skapa en förändringsprocess i företaget som inte är beroende av enskilda Vd:ar och chefer, utan en syn som överlever kvartalsrapporteringen genom att bygga in engagemang, vetenskaplig syn och fokusera på det viktiga: att skapa värde för kunden. Förändringsmodellen bygger också på korta och överskådliga steg istället för stora hopp i utveckling.

Det är också en samling praktiska metoder som utvecklats med tiden, där det kanske inte alltid finns evidens i form av vetenskapligt genomförda försök och utfall, på samma sätt som stora delar av sjukvården fungerar baserat på en kumulativ kunskapsbank. Det betyder inte att man inte ska ifrågasätta och testa. Tvärtom. Det ska ifrågasättas och testas men tills motsatsen bevisats så standard. Dessutom är dessa metoder ganska allmänna. Metoderna syftar till att skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser genom att eliminera ”slöseri”. Glöm nu inte att eliminering i sig inte skapar kundvärde utan är ett medel för att nå syftet: kundvärde.

Lean är alltså en förändringsmodell som består av systematiskt sunt bondförnuft baserat på vetenskapligt tänkande och därtill tillhörande metoder. Svårare än så är det inte.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :