Bokrecension: Lean – Gör avvikelser till framgång

Bokrecension: Lean – Gör avvikelser till framgång

Lean – Gör avvikelser till framgång (Inbunden-Svenska-2008-ISBN 978-91-633-2795-7) av Per Petersson, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman (580 kr inkl. moms på bokus.com).

 

En bra och lättgreppbar sammanfattning av Lean som Petersson m.fl. har gjort för både etablerade utövare, de som är i början av resan och studenter på exempelvis universitet. Boken motiverar behovet av Lean, berättar om historien och sedan bryter upp de komponenter som Lean definieras utifrån; principer, standardisering, förbättringsarbete och värdeflöden. Boken avslutas med att problematisera målstyrning och tankar som går inför ett inriktningsbeslut. I ett appendix ges ett axplock av Lean-metoder. Boken, tycker jag, kan läsas från pärm till pärm eller som ett uppslagsverk. Även om den är lite tunn om det ska ses som ett uppslagsverk. Jag tycker att Ny verktygslåda för Lean: för snabbt och flexibelt flöde av John Bicheno (utgiven av Revere AB) är snäppet vassare.

Syftet med boken, enligt författarna, är att ta en mindre teknisk diskussion kring verktyg och metoder, ta större utgångspunkt från vad Lean egentligen innebär för dem. På så sätt undvika att använda dessa Lean-metoder osystematiskt och i projekt eller kampanjform när det handlar om långsikt förändring. Detta görs ur ett tillverkningsperspektiv, men kan tillämpas på administrativa processer eftersom båda förädla produkter/tjänster/information för att möta en överenskommen specifikation.  Boken bygger på forskning och praktisk tillämpning.

Jag sympatiserar med författarnas utgångspunkt i deras egen definition av Lean, då jag själv försökt på detta bland annat i en youtube presentation (http://youtu.be/y9p9c7kfqUw). För det är verkligen så att varje företag eller organisation måste bestämma sig själv hur deras ledningssystem, förändringsstyrning och förbättringsarbete ska se ut och vad den ska heta; Lean, Sex-sigma eller TQM. Därför är det så viktigt att börja gräva där man står. Det är också det som gör att företag, som redan infört ett Lean synsätt, vågar öppna sig och bjuda in till och med konkurrenter.  Dom vet att både organisation, kultur och kontext (eller kalla det omgivning) inte går att kopiera rakt av med copy-paste.

Samtidigt så blir det svårt för författarna att beskriva sitt eget Lean då man utgår från andra beskrivningar, såsom det berömda Toyota-huset eller relationen mellan principer och metoder och hamnar nog, där många av oss hamnar, i den gängse definitionen av Lean. Jag tycker inte att detta gör boken sämre, men fortfarande så skulle jag inte vilja säga att det är en egen definition man gör utan snarare sammanställer flera olika kompletterande syner. Jag tycker att det blir lite svårt att veta, vad som är eget tyckande, vad som baseras på forskning eller vad som är erfarenheter, speciellt då man tryckt på att denna bok bygger på forskning. Enkel referenshantering med fotnoter hade kunnat hjälpa läsaren att sortera och kritiskt granska det författarna lägger fram.

Boken passar bra, som en översikt och bland ett antal andra bland annat Detta är Lean : lösningen på effektivitetsparadoxen av Niklas Modig, Pär Åhlström (Inbunden - 2012 - Svenska - ISBN: 9789186797072) och The Toyota Way: - Lean för världsklass av Jeffrey K Liker (Inbunden-2009-Svenska- ISBN: 9789147089024). Det som boken inte klarar av är att kritiskt granska Lean; vilka nackdelar finns det med synsättet och fördjupa diskussionen. Fördjupningen i diskussionen kunde kanske belysas och analyseras med hjälp av fallstudier eller gå ännu längre in i vilka mekanismer som ligger bakom framgångar med införande av Lean. Jag hade velat att författarna, utifrån sitt synsätt, utvecklade tankarna på förhållandet mellan ledning och medarbetare (top-down, down-top), där vi ofta väljer att ställa chefer vid sidan av detaljerna och fokusera på resultatet snarare än dyka ner i skiten. Det är nästan fult ibland att vilja diskutera detaljer bland ledning och topp-ledning. Men också hur de som är operativa måste lyfta blicken och inse att arbetet handlar inte bara om att utföra utan att både producera och utveckla. Båda sakerna berör författarna men inte samspelet eller dynamiken på ett sätt som de skulle ha kunnat göra.

Jag rekommenderar boken till de som har börjat resan, men också för de som arbetat ett tag för att få en bra översikt. Speciellt som illustrationerna i boken är väldigt bra och förklarande.

0 Kommentarer

0 Kommentarer :